null

Forum Konsumenckie przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie
logo Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Forum Konsumenckie - Rzecznik Praw Obywatelskich zaprosił Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie do współpracy.

Członkowie Komisji to nie tylko praktycy prawa, naukowcy, ale również strona społeczna – przedstawiciele organizacji wspierających i broniących konsumentów. 

Rolą Komisji Ekspertów będzie dzielenie się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa konsumenckiego oraz wspieranie go w działaniach na rzecz poprawy sytuacji i zabezpieczenia interesów tej grupy.

 Szczególną pozycję w działaniach Komisji zajmować będą konsumenci – seniorzy, stanowiący grupę społeczną najbardziej narażoną na agresywne i nieuczciwe praktyki przedsiębiorców.

Honorową przewodniczącą została prof. Ewa Łętowska, rzeczniczka praw obywatelskich I Kadencji oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Współprzewodniczącymi Komisji będą dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska oraz dr Maciej Taborowski – zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ideą jest Forum jest: 

 • Wypracowywanie propozycji legislacyjnych mających na celu wzmocnienie pozycji konsumenta w relacjach z przedsiębiorcami.
 • Przystępowanie do precedensowych spraw sądowych i oddziaływanie w ten sposób na wykształcanie się prokonsumenckiej linii orzeczniczej.
 • Proponowanie rozwiązań mających na celu wzmocnienie instytucji powołanych do ochrony praw konsumentów.

Działania te odbywać się będą w duchu postanowień art. 76 Konstytucji, z uwzględnieniem konsumenckiego prawa Unii Europejskiej oraz bogatego dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w co raz większy sposób wpływa na stosowanie prawa przed sądy krajowe oraz stawia przez narodowym ustawodawcą wyzwania w postaci konieczności wprowadzania zmian w obowiązującym porządku prawnym.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

 1. prof. dr hab. Ewa Łętowska Sędzia TK w stanie spoczynku, była Rzecznik Praw Obywatelskich;
 2. dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska;
 3. dr Maciej Taborowski – zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
 4. SSR Rafał Cebula;
 5. prof. dr hab. Monika Jagielska;
 6. dr Mateusz Grochowski;
 7. Dorota Karczewska
 8. Małgorzata Rothert - Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie;
 9. Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Fundacja;
 10. Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów;
 11. przedstawiciele Forum Prawników Finansowych;
 12. przedstawiciele Stowarzyszenia „Stop Bankowemu Bezprawiu";
 13. pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.