null

Fortum Marketing and Sales Polska S.A. wypłaci swoim klientom rekompensaty

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
żarówka świecąca na tle zielonej ściany

Prezes UOKiK wydał decyzję nr DOZ 4/2021 wobec Fortum Marketing and Sales Polska S.A.. Firmie zarzucono naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.

Prezes UOKiK wydał decyzję nr DOZ 4/2021 na podstawie której firma Fortum Marketing and Sales Polska S.A. (dawniej: DUON Marketing and Trading) została zobowiązana do usunięcia skutków swoich nieuczciwych praktyk. Każdy poszkodowany konsument, który pomiędzy 1 listopada 2016 r. a 14 czerwca 2021 r. złożył skargę na firmę (nie później niż rok po zawarciu umowy poza lokalem) otrzyma 49 zł rekompensaty. Ponadto firma nie będzie pobierała opłat za przedterminowe rozwiązanie umowy. Spółka musi poinformować o tych uprawnieniach każdego poszkodowanego konsumenta. Na wykonanie tych zobowiązań ma natomiast 6 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji.

Prezes UOKiK wszczął wobec firmy postępowanie w ubiegłym roku w związku podejrzeniem stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie przekazywała Prezesowi UOKiK zawiadomienia o licznych skargach konsumentów na tego Przedsiębiorcę.

Spółce zarzucono podszywanie się podczas wizyt u konsumentów pod dotychczasowego sprzedawcę prądu bądź gazu. Przedsiębiorca doprowadzał w ten sposób do zawarcia umowy z zupełnie nowym sprzedawcą. Ponadto, zatajał szczegóły swoich promocji i wprowadzał konsumentów błąd w co do wysokości rachunków. Jednocześnie często nie wydawano konsumentom egzemplarzy podpisanych dokumentów, nieinformowano ich o prawie do odstąpienia od umowy oraz nie uznawano odstąpień od umowy. 

Więcej informacji oraz treść decyzji dostępne są na stronie UOKiK.