null

Forma odstąpienia od umowy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeżeli chcesz  odstąpić od umowy, musisz poinformować o tym przedsiębiorcę, składając  odpowiednie oświadczenie.

Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej (wtedy pamiętaj, aby się pod nim podpisać), ale także np. listem elektronicznym lub z wykorzystaniem funkcjonalności strony internetowej przedsiębiorcy, z którym zawarłeś umowę, jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia drogą elektroniczną. Istotne jest, aby twoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy dotarło do przedsiębiorcy. Pamiętaj też o zachowaniu dowodu na złożenie takiego oświadczenia (np. dowodu nadania listu poleconego).

PAMIĘTAJ!
Chociaż możesz złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także ustnie lub telefonicznie, to w takim przypadku trudno wykazać, że faktycznie to zrobiłeś i to  w przewidzianym czternastodniowym terminie. Najbezpieczniej jest więc wysłać pismo do przedsiębiorcy.

 

Dla zachowania 14-dniowego terminu do złożenia oświadczenia wystarczy wysłanie go przed tym terminem. Jeżeli wysyłasz oświadczenie pocztą, wyślij je przesyłką poleconą i zachowaj dowód nadania. Wydrukuj kopię oświadczenia i dołącz do niego kopię nadania listu. To pomoże ci udowodnić złożenie oświadczenia oraz zachowanie terminu. Jeżeli wysyłasz oświadczenie listem elektronicznym, zachowaj informację o nadaniu listu, a jeżeli składasz oświadczenie z wykorzystaniem funkcjonalności strony internetowej przedsiębiorcy, zachowaj potwierdzenie złożenia oświadczenia, na przykład z użyciem funkcjonalności „PrintScreen”. Powyższe czynności nie są konieczne, ale pomogą wykazać fakt oraz termin złożenia oświadczenia.

Przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie przesłać ci na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego drogą elektroniczną.

 

Podstawa prawna:
art. 30 ustawy o prawach konsumenta