null

Dodatkowe płatności tylko za twoją wyraźną zgodą.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przed zawarciem umowy, uzgadniasz z przedsiębiorcą jej warunki, w tym za co ile masz zapłacić. Każda dodatkowa płatność wymaga twojej wyraźnej zgody.

Aby cię chronić, ustawodawca wprowadził zasadę, że najpóźniej w chwili wyrażenia przez ciebie woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać twoją wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy.

Oznacza to, że jeżeli przykładowo przedsiębiorca chce, abyś wraz z dokonanym zamówieniem pokrył koszty wysłania do ciebie dodatkowego, płatnego katalogu reklamowego, nie wystarczy, że cię o tym poinformuje, ale musi także mieć twoją zgodę, np. w postaci zaznaczenia odpowiedniego checkboxu (ticknięcia odpowiedniego oświadczenia) w sklepie internetowym.

Jeżeli przedsiębiorca nie otrzymał twojej wyraźnej zgody, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji (na przykład domyślne zaznaczenie zgody w checkboxsie), które trzeba odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, nie musisz nic dopłacać, a jeśli zapłaciłeś więcej niż uzgodniliście przed zawarciem umowy, masz prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej.

 

Podstawa prawna:
art. 10 ustawy o prawach konsumenta