null

Decyzja Prezesa UOKiK dotycząca stosowania przez Aster Sp. z o.o.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Decyzja dotyczy stosowania przez Aster Sp. z o.o. praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na obciążaniu konsumentów kosztami montażu instalacji umożliwiającej korzystanie z zamówionych usług w przypadku odstąpienia przez nich od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 10 dni od jej zawarcia.
W dniu 27 maja 2010 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację wniesioną przez Aster Sp. z o.o. Tym samy decyzja stała się prawomocna.  

Załączniki: