null

Czy możesz dochodzić roszczeń jeżeli sprzedawca zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeżeli sprzedawca zawiesił swoją działalność, możesz dochodzić od niego roszczeń. Nie ma to żadnego wpływu na toczące się postępowania reklamacyjne, czy sądowe.  

Jeżeli sprzedawca zaprzestał działalności, to w dalszym ciągu w stosunku do ciebie odpowiada, jeżeli jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Jeżeli jest to to spółka, sytuacja może wyglądać różnie, w zależności od rodzaju spółki, postępowania, które się w stosunku do niej toczy (np. postępowanie upadłościowe, czy postępowanie likwidacyjne), a także etapu tego postępowania.

W tym przypadku powinieneś udać się po pomoc do profesjonalisty, który pomoże ci ocenić, jakie możesz podjąć kroki.