null

Co zrobić jeśli sprzedawca nie odbierze zwracanego towaru?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeżeli odesłana przez ciebie paczka z towarem wróci, ponieważ sprzedawca odmówi jej przyjęcia albo nie odebrał jej w terminie, powinieneś się z nim skontaktować (np. list polecony za potwierdzeniem odbioru) i zażądać zwrotu należnych ci z tytułu odstąpienia od umowy pieniędzy. Możesz też wstrzymać się z ponownym odesłaniem paczki do czasu zwrotu ceny i kosztów przesyłki towaru do ciebie. Kolejny raz możesz odesłać towar do sprzedawcy na jego koszt albo zażądać zwrotu kosztów kolejnego wysłania paczki. Możesz także żądać zwrotu poniesionych przez ciebie kosztów odebrania zwróconej paczki.

Jeżeli otrzymujesz przesyłkę z towarem, mimo że odstąpiłeś od umowy już przed otrzymaniem towaru od sprzedawcy, możesz nie odbierać przesyłki. Możesz też odebrać przesyłkę, a następnie odesłać ją do sprzedawcy. Warto w takiej sytuacji skontaktować się ze sprzedawcą i uzgodnić sposób postępowania. Może się bowiem okazać, że sprzedawca nie zdążył już wycofać towaru z dostawy po odebraniu od ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca nie może obciążyć cię kosztami większymi, niż zwykłe koszty odesłania towaru (jeżeli przed zawarciem umowy uprzedził cię o konieczności poniesienia przez ciebie kosztów zwrotu towaru w przypadku odstąpienia przez ciebie od umowy).

Jeżeli sprzedawca nie uzna wykonanego przez ciebie odstąpienia od umowy lub nie zwróci ci należnych pieniędzy, możesz wezwać go do zapłaty. Możesz dochodzić zwrotu należnych ci pieniędzy oraz szkody poniesionej z tytułu niezgodnego z przepisami zachowania sprzedawcy. W tym celu napisz do niego pismo i zażądaj zwrotu należnych kwot w wyznaczonym przez ciebie terminie.