null

Co zrobić, jeśli gwarant odrzucił reklamację?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Korzystając z gwarancji, nie pozbawiasz się tych uprawnień, które z mocy prawa dają ci przepisy o rękojmi. Ma to istotne znaczenie praktyczne ze względu na możliwość odrzucenia przez gwaranta twojej reklamacji.

W takiej sytuacji możesz skorzystać z przepisów o rękojmi i zareklamować kupioną rzecz u sprzedawcy.

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej obejmuje okres dwóch lat od wydania ci tej rzeczy. Jednak, jeśli składając reklamację z tytułu gwarancji, poinformujesz sprzedawcę  o tym fakcie (a więc i o wystąpieniu wady), okres ten wydłuża się o czas, w którym realizowałeś swoje uprawnienia z gwarancji.

Przykład:
Wystąpiłeś do gwaranta z roszczeniami z gwarancji, ale jednocześnie w tym samym dniu poinformowałeś sprzedawcę o wadzie. Gwarant nie uznał twojej reklamacji, udzielił ci odpowiedzi w miesiąc od dnia złożenia reklamacji z gwarancji, oznacza to, że termin dwóch lat na dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi przedłużył się o ten miesiąc – przez jeden miesiąc bieg tego terminu był zawieszony.

 


Podstawa prawna:
art. 577-581 Kodeksu cywilnego