null

Co zrobić, gdy zakupiony towar okaże się wadliwy?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kupując towar w sklepie zawierasz umowę ze sprzedawcą. Wówczas, to sprzedawca jest dla ciebie stroną umowy sprzedaży i to on odpowiada wobec ciebie za jakość towaru i jego zgodność z zawartą umową.

Jeśli kupiona rzecz okaże się niezgodna z umową lub ujawnią się w niej wady, reklamację składaj do sprzedawcy.

Zawsze po zawarciu umowy sprzedaży konsumenckiej, możesz z mocy prawa reklamować wadliwy towar, korzystając z przepisów o rękojmi.

Żeby złożyć reklamację do sprzedawcy, nie musisz mieć tzw. gwarancji – brak gwarancji nie ma żadnego związku z możliwością dochodzenia roszczeń przez konsumenta. Co więcej, nawet jeśli gwarancja została udzielona, nie musisz z niej korzystać, a prawo do reklamowania towaru u sprzedawcy pozostaje w mocy.

Podstawa prawna:
art. 535-576 Kodeksu cywilnego