null

Co w przypadku pieniędzy utraconych przed zgłoszeniem tego bankowi?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jako właściciel karty odpowiadasz za nieautoryzowane płatności w wysokości równowartości do 150 euro, jeżeli taka transakcja jest skutkiem:

• posłużenia się zgubioną lub skradzioną kartą albo

• przywłaszczenia lub innego nieuprawnionego użycia karty, jeśli nie dopełniłeś obowiązku

• zapobiegania naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń karty (w szczególności obowiązku przechowywania karty z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania jej innym osobom).

 

Możesz jednak opowiadać za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeżeli:

• doprowadziłeś do nich umyślnie albo 

• umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa naruszyłeś obowiązek korzystania z instrumentu płatniczego zgodnie z umową (w tym obowiązek zapobiegania naruszenia indywidualnych zabezpieczeń, przechowywania karty z zachowaniem należytej staranności, nieudostępniania jej innym osobom) lub

• umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa nie zgłosiłeś niezwłocznie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia lub dostępu do instrumentu płatniczego.

 

Przykład:

 Pani Beata nie mogła zapamiętać kodu PIN zabezpieczającego dostęp do karty płatniczej. Zapisała sobie kod na odwrocie biletu miesięcznego i nosiła w tylnej kieszonce portfela. Po powrocie do domu z porannych zakupów pani Beata zauważyła, że zginął jej portfel. Najprawdopodobniej padła ofiarą kieszonkowca. Od razu zadzwoniła do banku i zgłosiła zaginięcie karty. Z konta pani Beaty zginęły pieniądze w wysokości niemal 500 zł, jednak bank odmówił wypłaty. Pani Beata przechowywała kod PIN wraz z kartą, więc to ona, a nie bank odpowiada za nieautoryzowane transakcje do wysokości 150 euro.

 

Podstawa prawna:

art. 40, 44, 45, 46, ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych