null

Co jeśli zażądałeś rozpoczęcia wykonywania usługi?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jako konsument masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia również w przypadku zawieranych na odległość  umów o świadczenie usług, dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej albo energii cieplnej.

Ten przepis powoduje, że przedsiębiorcy nie zaczynają wykonywania swoich usług wcześniej niż po 14 dniach od podpisania umowy.

Jeśli więc zawarłeś umowę na odległość dotyczącą świadczenia usług, ale także na dostawę wody, gazu lub energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub ustalonej ilości lub zawarłeś umowę na dostawę energii cieplnej i oczekujesz szybkiego rozpoczęcia dostaw, musisz tego wyraźnie zażądać od przedsiębiorcy.

Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji, jeżeli skorzystasz z prawa odstąpienia od umowy, będziesz musiał zapłacić za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

Jeżeli przedsiębiorca za twoją wyraźna zgodą wykona w pełni zamówioną usługę, nie będziesz już mógł odstąpić od umowy (np. kiedy przedsiębiorca udzieli ci dostępu do materiału filmowego VOD).

 

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 2 w zw. z art. 35 ustawy o prawach konsumenta