null

Biura podróży - mini poradnik. Przeczytaj zanim zawrzesz umowę.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
osoba siedząca na palmie
© Radovan Kraker

Informacje o upadłości znanych biur podróży, które docierają w ostatnim czasie do konsumentów z całą pewnością mogą budzić niepokój wśród tych, którzy przebywają na urlopie, jak i tych turystów, którzy wykupili wycieczkę i oczekują na jej realizację.

Konsumenci, którzy mają jeszcze przed sobą decyzję o skorzystaniu z usług biura podróży mogą w prosty sposób zasięgnąć informacji na jego temat:
 

 • mogą sprawdzić legalność działania biura podróży w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych dostępnej na stronie internetowej www.turystyka.gov.pl. Można tutaj znaleźć informacje:
  •  - czy biuro podróży posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki (wpis taki jest obowiązkowy), a jeżeli nie: czy posiadało w przeszłości ale zostało wykreślone z rejestru i objęte zakazem wykonywania działalności, czy wykonywało działalność bez wymaganego wpisu do rejestru lub czy jest w trakcie postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru.

  •  - jakie zabezpieczenia finansowe posiada organizator turystyki na wypadek niewypłacalności, a więc: informacje o ubezpieczycielu, wysokości zabezpieczenia oraz dacie ważności umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.


    
  • Należy bowiem pamiętać, iż biuro podróży na wypadek swojej niewypłacalności jest zobowiązane zapewnić klientom,
  • -    pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej;
  • -    zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną która nie zostanie zrealizowana,
  • -    zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana Zabezpieczenie finansowe organizatorzy realizują poprzez zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów.


    
 • Konsumenci mogą też zasięgnąć informacji, zwykle odpłatnie, na temat sytuacji finansowej touroperatora w biurach informacji gospodarczej (BIG). Jednak informacja z BIG o zadłużeniu biura podróży nie daje pełnej wiedzy na temat kondycji finansowej przedsiębiorcy. Nie wszystkie informacje o zadłużeniach trafiają bowiem do BIG, ponadto nie każdy wpisany dług świadczy o rychłym bankructwie.


Powzięcie powyższych informacji i uzyskanie pozytywnej weryfikacji biura podróży nie zwalnia jednak konsumenta z obowiązku zachowania czujności i ostrożności przy wyborze oferty wyjazdu wakacyjnego, zwłaszcza jeśli oferta jest wyjątkowo atrakcyjna cenowo.

Wyjeżdżając na wakacje warto zanotować numer telefonu do Ambasady Polskiej i konsulatu w kraju, w którym będziemy spędzać wakacje, a także numer Urzędu Marszałkowskiego  właściwego dla siedziby biura podróży. Informacje na temat polskich placówek dyplomatycznych można uzyskać na stronie www.msz.gov.pl.
 
Jeśli jednak już po zawarciu umowy okaże się, że biuro podróży jest niewypłacalne, warto wiedzieć, że:

 • do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów uprawniony jest Marszałek Województw;
 • to Marszałek właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy w porozumieniu z ubezpieczycielem i polskimi placówkami dyplomatycznymi organizuje powrót turystów do kraju oraz informuje, zwykle na stronie internetowej, o trybie składania roszczeń przez poszkodowanych klientów.


Poszkodowany turysta, który zapłacił za imprezę turystyczną, która się nie odbędzie, jak również turysta, który z powodu kłopotów finansowych biura podróży nie skorzysta z wszystkich określonych w umowie świadczeń i będzie zmuszony wrócić wcześniej do kraju powinien:

a) kopię umowy zawartej z organizatorem wyjazdu;

b) kopię dowodu wpłaty za wycieczkę;

c) wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia – jest on dostępny zwykle na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

 • skontaktować się z właściwym dla siedziby biura podróży Urzędem Marszałkowskim
 • dostarczyć do tego Urzędu:
 • śledzić komunikaty właściwego Marszałka zamieszczane m.in. na stronach internetowych (w przypadku  województwa mazowieckiego – www.mazovia.pl) informujące o procedurze składania roszczeń i trybie dokonywania zwrotów poszkodowanym klientom.

Marszałek podaje również termin zgłaszania roszczeń. Zwykle jest to rok od daty zakończenia obowiązywania umowy gwarancyjnej.

Pamiętać jednak trzeba, że to nie Marszałek decyduje komu i ile się należy tytułem zwrotu z gwarancji w związku z niezrealizowaniem lub przerwaniem imprezy przez biuro podróży.
O wysokości należnych do zwrotu kwot decyduje gwarant, którym może być towarzystwo ubezpieczeniowe lub bank. Wyliczenie kwot należnych poszkodowanym turystom następuje po upływie terminie na zgłaszanie roszczeń. Gwarant dokonuje wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom.  

Należy pamiętać, iż gwarant nie zwróci poniesionych przez nas kosztów dodatkowych, np.  kosztów wycieczek fakultatywnych wykupionych u innych operatorów, ani nie wypłaci zadośćuczynienia za utratę przyjemności z wypoczynku.