null

Wprowadzenie w błąd poprzez podanie nieprawdziwych informacji o faktycznym przebiegu auta

Drukuj otwiera się w nowej karcie
auto

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela warszawiakom pomocy w sprawach o ochronę ich praw jako konsumentów. Przedstawiamy przykłady takich spraw. Tym razem sprawa dotyczy cofniętego licznika przebiegu w aucie kupionym z komisu.

Do MRK zgłosiło się małżeństwo, które zostało wprowadzone w błąd co do historii samochodu zakupionego za cenę 90 tys. zł w komisie samochodowym.

Po dokonaniu zakupu Konsumenci nabrali podejrzeń, że samochód ma inny przebieg niż wskazywałby na to jego licznik. W celu wyjaśnienia tej kwestii zwrócili się do ASO w celu ujawnienia historii pojazdu. Okazało się, że cała historia pojazdu została wykasowana. Uznając to za potwierdzenie wątpliwości, Konsumenci odstąpili od umowy z powodu wady pojazdu.

Sprzedawca nie uznał skuteczności odstąpienia od umowy i nie zwrócił Konsumentom wpłaconych przez nich pieniędzy. Nie wydał im także  samochodu (pozostał on w posiadaniu przedsiębiorcy). MRK wystąpił do przedsiębiorcy w celu polubownego zakończenia sporu, jednak bezskutecznie. MRK wystąpił więc na rzecz konsumentów na drogę sądową z powództwem o zapłatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Dzięki czynnościom podjętym przez pracowników Wydziału MRK udało się uzyskać informacje od autoryzowanego serwisu w Niemczech, z których jednoznacznie wynikało, iż samochód ma cofnięty licznik o 180 tys. km. Fakt ten stał się głównym dowodem w postępowaniu sądowym oraz podstawą skierowania przez rzecznika zawiadomienia do prokuratury.

W postępowaniu przed sądem okręgowym oraz apelacyjnym sprawa została prawomocnie rozstrzygnięta na korzyść Konsumentów.

Obecnie toczy się postępowanie egzekucyjne z wniosku rzecznika w celu odzyskania całości kwoty zasądzonej przez sąd na rzecz Konsumentów. Jednocześnie prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie.

•    wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 17.12 2020 r. sygn. akt I C 1187/19 utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 5.07.2021 r. sygn. akt I ACa 312/21