null

Nieuczciwe praktyki rynkowe firmy P(...) Sp. z o.o. oferującej w latach 2014-2015 usługi telekomunikacyjne.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
chłopcy z telefonami

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela porad i interweniuje w wielu sprawach warszawiaków poczynając od sporów dotyczących zakupu obuwia, rachunków za energię, zakupu wycieczki, czy nawet zakupu lokalu mieszkalnego. Aby zainteresować Państwa tematyką konsumencką Rzecznik przedstawia życiowe przykłady takich spraw - tym razem sprawa dotyczy usług telekomunikacyjnych.

Od 2015 r. przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu toczyło się postępowanie, w którym Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie, działając na rzecz 68 konsumentów wystąpiła przeciwko spółce P(...) Sp. z o.o. z zarzutem stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

Spółka składając ofertę wprowadzała konsumentów w błąd, jej przedstawiciele podawali się za dotychczasowego dostawcę usług telekomunikacyjnych, informowali, że oferta dotyczy jedynie modyfikacji bądź przedłużenia umowy.

Rzecznik wystąpiła z roszczeniem o nakazanie zaniechania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych oraz o uznanie nieważności umów zawartych z konsumentami, na rzecz których wytoczone zostało powództwo. Do postępowania przystąpił Prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. 


W dniu 22 listopada 2021 r. sąd wydał wyrok uwzględniający powództwo. Zgadzając się z postawionymi spółce zarzutami stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych sąd unieważnił wszystkie umowy konsumentów, na rzecz których występował rzecznik, i zasądził zwrot pieniędzy na rzecz tych osób, które dokonały na rzecz spółki opłat. 


•    wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 22.11.2021 sygn. akt XII C 156/18