null

Umowy dotyczące usług medycznych dla seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
seniorzy

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela porad i interweniuje w wielu sprawach warszawiaków poczynając od sporów dotyczących zakupu obuwia, rachunków za energię, zakupu wycieczki, czy nawet zakupu lokalu mieszkalnego. Aby zainteresować Państwa tematyką konsumencką Rzecznik przedstawia życiowe przykłady takich spraw - tym razem sprawa dotyczy opieki medycznej dla seniorów

G (...) sp. z o.o. organizowała w różnych miejscach w Warszawie spotkania, na które telefonicznie zapraszała osoby w określonej grupie wiekowej. W trakcie spotkania miały być przeprowadzone różnego rodzaju badania lekarskie. Na spotkania przybywały zazwyczaj osoby powyżej 70 lat, zainteresowane oceną stanu swojego zdrowia.

W trakcie spotkania uczestnicy słuchali prelekcji dotyczącej wadliwiej działalności publicznej służby zdrowia i trudności z dostępem do lekarzy specjalistów, zwłaszcza specjalistów geriatrów. Kolejna część spotkania polegała na zaprezentowaniu oferty spółki jako wyspecjalizowanej w opiece nad seniorami, dającej możliwość objęcia stałą opieką geriatryczną, jak też dostępu bez kolejek do specjalisty z każdej dziedziny medycyny, a ponadto do wszelkich badań diagnostycznych i fizjoterapii. Następnie przedstawiano różne opcje finansowania dostępu do oferowanych usług, przedstawiając same korzyści cenowe. 

Pod wpływem wszystkich tych informacji, obietnic i zapewnień Konsumenci decydowali się zawrzeć umowę – najczęściej na 48 miesięcy w zamian za zapłatę jednorazowo kwoty 7.100 zł. 

Po przeanalizowaniu warunków umowy stwierdzali, że decyzja była pochopna, a umowa wcale nie jest korzystna. Przewiduje bowiem zapłatę jednorazowo bardzo dużej sumy pieniędzy z góry, przed sprawdzeniem, czy umowa jest prawidłowo wykonywana, bez żadnej możliwości wpływu na wybór specjalisty, a nawet placówki, bez możliwości zmiany umowy w razie zmiany okoliczności faktycznych.

spółka nie uznawała skuteczności odstąpienia od umowy jako zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, i dopuszczała jedynie możliwość rozwiązania umowy za zapłatą kary umownej w wysokości 1.500 zł. 

MRK, działając na rzecz indywidualnych konsumentów, skierowała do sądu kilka spraw przeciwko spółce. W sprawach tych zapadły wyroki zaoczne nakazujące spółce zwrot na rzecz konsumentów zapłaconej kwoty.