null

Odstąpienie od umowy turystycznej w czasie pandemii

Drukuj otwiera się w nowej karcie
plaża

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela porad i interweniuje w wielu sprawach warszawiaków poczynając od sporów dotyczących zakupu obuwia, rachunków za energię, zakupu wycieczki, czy nawet zakupu lokalu mieszkalnego. Aby zainteresować Państwa tematyką konsumencką Rzecznik przedstawia życiowe przykłady takich spraw - tym razem sprawa dotyczy odstąpienia od umowy imprezy turystycznej ze względu na pandemię i zwrotu środków przez organizatora.

Konsument wykupił w biurze podróży pobyt na Wyspach Kanaryjskich dla swojej 5-osobowej rodziny w terminie od 9 do 16 marca 2020 r., za który zapłacił 11.152 zł. W dniu 4 marca 2020 r, ze względu na panującą na nadzwyczajną sytuację związaną z wybuchem pandemii COVID konusment odstąpił od umowy i zażądał zwrotu całej zapłaconej kwoty. 

Rezygnacja została przyjęta, ale z potrąceniem 100% ceny. Zdaniem organizatora nie było bowiem przesłanek do rezygnacji bezkosztowej. 


Po interwencji MRK organizator zwrócił konsumentowi 20% ceny imprezy, odmawiając zwrotu pozostałej kwoty. Konsument zdecydował się oddać sprawę pod ocenę sądu.  
Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa przy udziale MRK. 
Istota sprawy sprowadzała się do ustalenia, czy w dniu 4 marca 2020 r. istniały przesłanki umożliwiające konsumentowi odstąpienie od umowy w trybie art. 47 ust 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. 


Zgodnie z tym przepisem podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia opłat za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. W takiej sytuacji podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. 


W ocenie sądu w dniu 4 marca 2020 r. takie właśnie nadzwyczajne okoliczności występowały. 
Sąd wyjaśnił, że  przepisy nie wymagały, aby nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiały całkowicie wyjazd lub korzystanie z usług w miejscu docelowym. Nie wymagały więc zamknięcia hoteli  czy zamknięcia granic. Wystarczające było, że owe nadzwyczajne okoliczności miały znaczący wpływ na realizację usługi. Jak bowiem podkreślił sąd, w istotę imprezy turystycznej wpisuje się wypoczynek, a nie ciągła troska o własne zdrowie, obawa o ryzyko zamknięcia ośrodków, o warunki powrotu do domu, o konieczność odbycia kwarantanny i poniesienia kosztów z tym związanych. 


Wszystkie te obawy były bardzo uzasadnione na początku marca, kiedy sytuacja w Europie zmieniała się dynamicznie i gwałtownie i pewnym było, że nawet gdyby wyjazd doszedł do skutku, to przebiegałby on w atmosferze obaw co do bezpieczeństwa i możliwości powrotu. 
Wyrokiem z dnia 18.10.2021 r. sąd zasądził od organizatora turystycznego zwrot całej pozostałej ceny imprezy wraz z odsetkami. Spółka nie odwołała się i zwróciła konsumentowi pieniądze. Wyrok jest prawomocny.

•    wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z 18.10.2021 r sygn. akt II C 1473/21.