null

W przyszłości będziemy częściej naprawiać

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie promujące naprawę zepsutych lub wadliwych towarów. Porozumienie jest wstępem do przyjęcia tzw. dyrektywy o prawie do naprawy.

Rada i Parlament Europejski promują we wstępnym porozumieniu naprawę zepsutych towarów. Porozumienie nakłada na producentów towarów obowiązek naprawy, ustanawia m.in. europejski formularz informacyjny dostarczający konsumentom kluczowe dane na temat usług naprawczych.

Dyrektywa oferuje nowy zestaw narzędzi mających zachęcić konsumentów do naprawiania towarów. Będą to m.in.:


•    prawo konsumenta do żądania, by producent naprawił produkty, które zgodnie z przepisami UE z technicznego punktu widzenia nadają się do naprawy (np. pralki, odkurzacze czy telefony komórkowe),
•    europejski formularz informacji o naprawie, który serwisy naprawcze mogą udostępniać konsumentom, zawierający jasne informacje, takie jak warunki naprawy, czas zakończenia prac, ceny, produkty zamienne itp. (wzór formularza zamieszczono w załączniku 1 do dyrektywy)
•    europejska internetowa platforma naprawcza ułatwiająca kontakty między konsumentami a serwisami naprawczymi
•    przedłużenie o 12 miesięcy okresu odpowiedzialności sprzedawcy po naprawie.

Za zastosowaniem dyrektywy przemawiają liczne argumenty.
Kluczową kwestią wydaje się ochrona środowiska. Tendencja producentów do naprawy towarów znacznie ograniczy produkcję elektro-śmieci. Dyrektywa prawdopodobnie przyczyni się również do poprawy jakości produkowanych towarów. Nie bez znaczenia będzie również wpływ dyrektywy na pobudzenie gospodarki i rozwój drobnych przedsiębiorców zajmujących się naprawą sprzętu. Na rynku pojawi się więcej przedsiębiorców oferujących usługi naprawy towarów ponieważ opracowywana dyrektywa zabraniać będzie stosowania praktyk uniemożliwiających niezależnym serwisom naprawczym korzystanie z używanych lub drukowanych w 3D części zamiennych.

Wstępne porozumienie ogranicza zakres stosowania dyrektywy do produktów, co do których prawo UE przewiduje wymogi dotyczące możliwości naprawy (są to np. pralki, zmywarki, chłodziarki czy odkurzacze). W przyszłości Komisja będzie mogła wprowadzić – w drodze rozporządzenia w sprawie ekoprojektu – wymogi dotyczące kolejnych produktów.

Na mocy uzgodnionego tekstu porozumienia producenci mają być zobowiązani do dokonania niezbędnych napraw w rozsądnym terminie, a także – jeśli usługa jest płatna – za rozsądną cenę, tak by konsumenci chętniej decydowali się na naprawę. W porozumieniu utrzymano jednak także prawo konsumentów do wyboru między naprawą a wymianą produktów wadliwych w okresie obowiązywania odpowiedzialności sprzedawcy przewidzianym w gwarancji. Jeśli konsument zdecyduje się na naprawę, okres odpowiedzialności sprzedawcy zostanie przedłużony o 12 miesięcy od momentu przywrócenia zgodności produktu z umową. Państwa członkowskie będą mogły dodatkowo przedłużyć ten okres.

Wstępne porozumienie Rady z Parlamentem Europejskim musi teraz zostać zatwierdzone i formalnie przyjęte przez obie instytucje.

Więcej informacji oraz tekst porozumienia znajduje się na stronie Rady Unii Europejskiej - https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2024/02/02/circular-economy-council-and-parliament-strike-provisional-deal-on-the-right-to-repair-directive/