null

Zmiana przepisów w zakresie ochrony praw konsumentów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
paragraf

Z dniem 1 stycznia 2023 r. zmieniają się niektóre przepisy w zakresie ochrony praw konsumentów.

Zasadnicza zmiana to przeniesienie części przepisów regulujących uprawnienia konsumentów w razie stwierdzenia wady towarów - z kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumenta.

Po zmianie:

 • przepisy kodeksu cywilnego nadal regulują prawa konsumenta w zakresie:
 • rękojmi za wady nieruchomości
 • rękojmi za wady prawne (zmieniony art. 5563 k.c.)
 • rękojmi za wady dzieła, które nie jest towarem (np. usługi pralnicze, fryzjerskie itp.)
 • gwarancji

 • przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta regulują prawa konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową nabytego na mocy:
 • umowy sprzedaży towarów
 • umowy o dzieło będące towarem (np. wykonanie mebli na zamówienie, uszycie garnituru)
 • umowy dostawy
 • umowy o dostarczanie treści lub usług cyfrowych

W nowej wersji ustawy o prawach konsumenta:

 • Pojęcie: wada zastąpione zostało terminem: brak zgodności z umową czyli niezgodność z umową.
 • Przedsiębiorca nadal odpowiada za te niezgodności towaru z umową, które istniały w chwili dostarczenia towaru konsumentowi i ujawniły się w ciągu dwóch lat.

Nowością jest, że przez całe 2 lata obowiązuje domniemanie, że tak właśnie było (poprzednio takie domniemanie obowiązywało tylko w pierwszym roku).

 • Zmieniły się uprawnienia konsumenta, jeżeli towar okazał się  niezgodny z umową.
  • Konsument może teraz żądać przede wszystkim naprawy lub wymiany.
  • Dopiero, gdy te żądania nie zostały spełnione lub nie doprowadziły do zgodności z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 • wydłużono terminy przedawnienia roszczeń przysługujących konsumentowi.

Ponadto wprowadzono przepisy, które dodatkowo chronią konsumentów zawierających umowy na wycieczkach i tzw. pokazach.

 • pozwalają na odstąpienie od umowy zawartej przez konsumenta na pokazie
 • wydłużają z 14 do 30 dni termin odstąpienia od umowy zawartej na wycieczce
 • zakazują przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej podczas wycieczki, pokazu lub podczas nieumówionej wizyty w domu konsumenta

Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2023 r. i dotyczą umów zawartych po tej dacie.
Do umów zawartych przed końcem 2022 r. zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.

 

Zapraszamy konsumentów do zadawania pytań jakie przepisy znajdą zastosowanie w odniesieniu do konkretnej zawartej przez nich umowy.