null

Agresywne praktyki rynkowe.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Niektórzy przedsiębiorcy, chcąc doprowadzić do zawarcia umowy, wywierają na konsumentów zbyt duży nacisk, stosując agresywne praktyki rynkowe.

Jeżeli przed podjęciem decyzji czujesz się zmuszony do zawarcia umowy (np. do kupna rzeczy lub zamówienia usługi) mimo iż rozsądnie rzecz biorąc nie powinieneś takiej decyzji podjąć, być może stałeś się ofiarą nieuczciwej, agresywnej praktyki rynkowej.

Praktykę rynkową uznaje się za agresywną, jeżeli przez niedopuszczalny nacisk praktyka taka w znaczny sposób ogranicza lub może ograniczyć swobodę wyboru przeciętnego konsumenta lub jego zachowanie względem produktu. Ograniczenie swobody wyboru powoduje lub może powodować podjęcie przez ciebie decyzji dotyczącej umowy, której inaczej byś nie podjął.

Za niedopuszczalny nacisk uważa się każdy rodzaj wykorzystania przewagi wobec ciebie, w szczególności użycie lub groźbę użycia w stosunku do ciebie przymusu fizycznego lub psychicznego, w sposób znacznie ograniczający twoją zdolność, jako  przeciętnego konsumenta, do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej umowy. Chodzi o zastosowanie nacisku, przymusu w takim stopniu, który spowoduje, że nawet przeciętny konsument, a więc osoba dostatecznie dobrze poinformowana, uważna i ostrożna, podejmie niechcianą decyzję.

Przy ocenie, czy praktyka rynkowa jest agresywna, należy uwzględnić wszystkie okoliczności, które jej towarzyszą, w szczególności:
- czas, przykładowo późny wieczór, wczesny ranek, niedziela,
- miejsce, przykładowo twój dom, twoje miejsce pracy,
- rodzaj lub uciążliwość danej praktyki, przykładowo codzienne telefony od tego samego przedsiębiorcy z prośbą o zakup książki, z której dochód będzie przeznaczony na dom dziecka,
- celowe wykorzystanie przez przedsiębiorcę przymusowego położenia konsumenta lub innych okoliczności na tyle poważnych, że ograniczają one zdolność konsumenta do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej umowy, przykładowo wykorzystanie ciężkiej choroby, aby nakłonić konsumenta do zakupu skutecznego suplementu diety albo zrobienia korzystnej lokaty,
- groźby podjęcia działania niezgodnego z prawem lub użycie obraźliwych sformułowań bądź sposobów zachowania, przykładowo odmowa opuszczenia twojego miejsca pracy, do którego przyszedł sprzedawca i informowanie twoich klientów, że nie stać cię na taki dobry produkt, który sprzedaje.

 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym