Wyniki wyszukiwania w serwisie Europejska Warszawa

Wyświetlam wyniki dla tagu: archiwum
 • Artykuł

  Komisja Europejska wydała zalecenie zawierające zestaw środków operacyjnych - wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, które mają być stosowane przez przedsiębiorstwa i państwa członkowskie, aby przyspieszyć prace w dziedzinie zwalczania nielegalnych treści w internecie.

 • Artykuł

  Komisja Europejska opublikowała projekt umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Zawiera ona zapisy dotyczące m.in. rozliczeń finansowych, praw obywateli, uregulowań przejściowych oraz granicy Irlandii i Irlandii Północnej.

 • Artykuł

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty p: "Europejska Inicjatywa Obywatelska - wykorzystanie potencjału aktywności obywatelskiej", który odbędzie się w poniedziałek 19 marca br. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa. Spotkanie poprowadzi Pani dr hab. Marta Witkowska – politolog, wykładowczyni Instytutu Europeistyki...

 • Artykuł

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn.: "Europejska Inicjatywa Obywatelska - wykorzystanie potencjału aktywności obywatelskiej", który odbędzie się w poniedziałek 19 marca br. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa. Spotkanie poprowadzi Pani dr hab. Marta Witkowska – politolog, wykładowczyni Instytutu Europeistyki...

 • Artykuł

  Europejski Fundusz Obronny kieruje do realizacji kolejne innowacyjne projekty. Ocean2020 wesprze misje nadzoru morskiego i przechwytywania na morzu, zaś Vestlife – ultralekki pancerz osobisty – zabezpieczy żołnierzy przed pociskami nieprzyjaciela. - Oparte na współpracy paneuropejskie projekty badawcze mają na celu zapewnienie przewagi technologicznej Europy – podkreśla komisarz Elżbieta Bieńkowska.

 • Artykuł

  Wspólna polityka obrony i bezpieczeństwa cieszy się największym uznaniem Polaków – wynika z najnowszego badania opinii Eurobarometr 88. Polscy respondenci w większości nie popierają natomiast – podobnie jak w poprzednich latach – dołączenia od strefy euro, negatywne odczucia wywołuje również imigracja spoza krajów wspólnoty.

 • Artykuł

  Firmy: Facebook, Twitter oraz Google+ opublikowały zmiany wprowadzone w warunkach świadczenia usług w celu ich dostosowania do unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Jednak – zdaniem KE – korporacje odpowiedzialne za media społecznościowe wciąż mają wiele do zrobienia w zakresie przestrzegania prawa konsumenckiego. W wielu wypadkach użytkownicy są pozbawiani m.in. prawa do odstąpienia od umowy lub skargi sądowej w kraju zamieszkania

 • Artykuł

  Przed nieformalnym spotkaniem przywódców UE 23 lutego 2018 r., KE przedstawia warianty nowego, długoterminowego budżetu wspólnoty. Ma on zapewnić skuteczną realizację priorytetów po 2020 r. - Planowanie budżetu to nie zadanie z dziedziny księgowości, tu chodzi o priorytety i ambicje – powiedział Jean-Claude Juncker. KE rozważa m.in. możliwość większego uzależnienia finansowania z UE od poszanowania podstawowych wartości, co określa się jako „warunkowość”.

 • Artykuł

  W związku ze zbliżającym się nieformalnym posiedzeniem przywódców zaplanowanym na 23 lutego 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła szereg praktycznych działań, dzięki którym Unia Europejska mogłaby być bardziej skuteczna i poprawiłyby się kontakty między przywódcami instytucji unijnych i obywatelami UE.

 • Artykuł

  Na mocy unijnych zasad pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła mechanizmy zdolności wytwórczych w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, we Włoszech i w Polsce. Zdaniem Komisji przyczynią się one do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii, zapewniając jednocześnie ochronę konkurencji na jednolitym rynku europejskim.

 • Artykuł

  UE jest gotowa przewodzić działaniom na rzecz czystych, bezpiecznych i dobrze prosperujących miast – zadeklarowała komisarz Corina Creţu podczas Światowego Forum Urbanistycznego w Malezji. To platforma wymiany doświadczeń i wiedzy na temat rozwoju miast na naszym globie. W Malezji KE przedstawia postępy poczynione w ramach trzech zobowiązań zaproponowanych przez UE i jej partnerów niespełna półtora roku temu.

 • Artykuł

  Polska w gospodarka nadal będzie rozwijała się w tempie ponad 4 procent, rosnąć zacznie jednak także inflacja – ocenia Komisja Europejska w swojej średniookresowej prognozie. W zeszłym roku stopy wzrostu w strefie euro i w UE przekroczyły oczekiwania, a faza ożywienia gospodarczego stopniowo przeobraża się w fazę ekspansji. W 2017 r. wzrost gospodarczy w strefie euro i UE wyniósł 2,4 proc. – to najwyższe tempo od dziesięciu lat.

 • Artykuł

  Utrzymajcie kurs reform, a my w dalszym ciągu będziemy wspierać wasze europejskie aspiracje – zaapelował szef KE Jean-Claude Juncker do krajów Bałkanów Zachodnich prezentując strategię na rzecz wiarygodnej perspektywy rozszerzenia oraz zwiększonego zaangażowania UE w tym regionie. Ma ono polegać m.in. na poszerzeniu unii energetycznej, obniżeniu opłat roamingowych oraz rozwoju łączności szerokopasmowej.

 • Artykuł

  Każdego dnia okaleczanie narządów płciowych dramatycznie wpływa na życie i zdrowie kobiet i dziewcząt, również w Unii Europejskiej. Obecnie we wszystkich krajach wspólnoty tego typu praktyki są uznawane za przestępstwo. Jednak – jak przypomina Komisja w z okazji Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet – na całym świecie co roku ok. 200 mln dziewcząt jest narażonych na tego typu przemoc.

 • Artykuł

  Pierwsza w historii UE europejska inicjatywa obywatelska doczekała się przełożenia na propozycję ustawodawczą. Komisja Europejska zaproponowała zmianę przepisów, które mają służyć poprawie jakości wody pitnej i dostępu do niej oraz lepszemu informowaniu obywateli. Pod inicjatywą Right2Water w podpisało się ponad półtora miliona obywateli wspólnoty.

 • Artykuł

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Możliwości współpracy międzynarodowej w programie Europa dla obywateli”,który odbędzie się w czwartek 15 lutego br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pani Ewa Kornacka, przedstawicielka Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli” w Polsce.

 • Artykuł

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Program Kreatywna Europa – Twoje wsparcie w realizacji projektu kulturalnego”, który odbędzie się we wtorek 13 lutego br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa. Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Zalewska, przedstawicielka Creative Europe Desk Polska.

 • Artykuł

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Dofinansowanie UE na edukację przedszkolną w ramach RPO WM”, który odbędzie się w poniedziałek 12 lutego br. w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa. Spotkanie poprowadzi Pani Maria Wiro-Kiro, przedstawicielka Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 • Artykuł

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Dofinansowanie UE na edukację przedszkolną w ramach RPO WM”, który odbędzie się w poniedziałek 12 lutego br. w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa. Spotkanie poprowadzi Pani Maria Wiro-Kiro, przedstawicielka Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 • Artykuł

  Potrzebujemy obywateli, którzy zabierają głos i działają, gdy widzą publiczne akty rasizmu lub słyszą hasła antysemickie na ulicach Europy, czego niedawno byliśmy świadkami – napisał w przededniu Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu przewodniczący KE Jean-Claude Juncker. - Antysemityzm to nie tylko zagrożenie dla Żydów, lecz fundamentalne zagrożenie dla naszych otwartych i liberalnych społeczeństw.

 • Artykuł

  Już w maju tego roku w całej UE mają zacząć obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Oznacza to m.in., że jeżeli jakieś przedsiębiorstwo gromadzi dane w Europie, będzie musiało przestrzegać europejskich norm, nawet jeżeli analizuje je poza jej terytorium. 28 stycznia w UE obchodzony jest Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.

 • Artykuł

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Możliwości współpracy międzynarodowej w programie Europa dla obywateli”,który odbędzie się w czwartek 15 lutego br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pani Ewa Kornacka, przedstawicielka Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli” w Polsce.

 • Artykuł

  Obecność Polski w Unii Europejskiej została uhonorowana tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł. XX-lecie”. To wyróżnienie przyznawane przez redakcję Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portal WNP.PL – w tym roku odbyła się jego osiemnasta edycja. Nagrodę odebrał dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr Marek Prawda.

 • Artykuł

  Polska znalazła się wśród 5 państw UE, wobec których KE wszczęła postepowanie o uchybienie zobowiązaniom członkowskim. Chodzi o przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych w dziedzinie obronności. - Zapewnienie, by środki publiczne na obronność były wydajnie wydatkowane, leży w interesie wszystkich stron: organów publicznych, sektora obronności, a przede wszystkim obywateli – przypomina komisarz Elżbieta Bieńkowska.

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z udziałem pracowników Punktu w ogólnopolskim spotkaniu Sieci Informacyjnej Europe Direct w dniach 24-26 stycznia 2018 (środa-piątek) kontakt telefoniczny z konsultantami będzie utrudniony. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl Za wszelkie utrudniania przepraszamy.

 • Artykuł

  Większa elastyczność w zakresie stawek VAT i ograniczenie biurokracji dla małych przedsiębiorstw – to zmiany proponowane przez Komisję Europejską. Chodzi o to, aby zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w ustalaniu stawek podatku od wartości dodanej i stworzyć lepsze otoczenie podatkowe, korzystne dla prężnego rozwoju małych i średnich firm.

 • Artykuł

  130 nowych autobusów elektrycznych trafi do Warszawy dzięki unijnej polityce spójności – decyzję o przyznaniu ponad 40 mln euro dotacji przyjęła Komisja Europejska. Każdy z pojazdów będzie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w klimatyzację. – To inwestycja, która zmniejszy ruch samochodowy, poprawi jakość powietrza i udostępni Warszawiakom wygodny i czysty środek szybkiego transportu – powiedziała komisarz Corina Crețu.

 • Artykuł

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Program Kreatywna Europa – Twoje wsparcie w realizacji projektu kulturalnego”, który odbędzie się we wtorek 13 lutego br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa. Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Zalewska, przedstawicielka Creative Europe Desk Polska.

 • Artykuł

  Unijne programy handlu wspierają rozwój gospodarczy i prawa człowieka – ocenia opublikowane wspólnie przez KE i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych sprawozdanie. Wymiana handlowa pełni rolę siły napędowej wzrostu i pomaga w promowaniu praw człowieka i praw pracowniczych, dobrych rządów oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 04/11/17 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/08/17 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/04/17 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/17 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto Warszawa po raz kolejny zaprezentuje się na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, które odbędą się w dniach 14-17 marca 2017 roku. Jak co roku zapraszamy Państwa do współuczestnictwa i współorganizacji wystąpienia w tym wydarzeniu.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 07/06/16 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Z przyjemnością informujemy, że w roku 2016 Warszawa po raz 16. zaprezentuje się na targach EXPO REAL, które rozpoczną się w dniu 4.10.2016 roku. Jak co roku zapraszamy Państwa do współuczestnictwa i współorganizacji targów. Informujemy również o możliwości jednoczesnego zgłoszenia na targi MIPIM 2017. Wspólnym celem udziału w targach inwestycyjnych EXPO REAL i MIPIM jest zaprezentowanie Warszawy jako miasta z dużym potencjałem i jako lidera obszaru CEE.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 06/04/16 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Regulamin konkursów na wybór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektów, w tym współfinansowanych z funduszy pomocowych lub innych środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miło nam poinformować, że w konkursie „Sztuka Użytkowa”, jury wytypowało 17 marek, które będą w najbliższym czasie promowane w Polsce i zagranicą. Szczegóły współpracy będą omawiane w przyszłym tygodniu. Dziękujemy wszystkim firmom za nadesłane zgłoszenia.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza Konkurs na zaprojektowanie przedmiotów z zakresu sztuki użytkowej, których zadaniem będzie m.in. promowanie Warszawy podczas międzynarodowych wystąpień np. targów.

 • Artykuł

  Miasto Warszawa po raz kolejny zaprezentuje się na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, które odbędą się w dniach 15-18 marca 2016 roku. Jak co roku zapraszamy Państwa do współuczestnictwa i współorganizacji udziału w tym wydarzeniu.

 • Artykuł

  Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych)

 • Artykuł

  Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności organizacje pozarządowe)

 • Artykuł

  Z przyjemnością informujemy, że w roku 2015 Warszawa po raz 15. zaprezentuje się na targach EXPO REAL w Monachium, które rozpoczną się w dniu 5.10.2015 roku. Informujemy, że zarezerwowaliśmy 111 m2 powierzchni wystawienniczej, zlokalizowanej, podobnie jak w latach ubiegłych w Hali A2.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/04/15 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/15 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/08/14 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/04/14 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/14 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Formularz informacji o promowanym przedsięwzięciu/wydarzeniu - Rada ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 09/10/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 08/09/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 07/07/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 06/06/13 na wspólną realizację jednego z zadań projektu pn. „Consensio - platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland”

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 05/06/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i wpisujących się w szczególności w cele i założenia dokumentów strategicznych m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 04/05/13 na wspólną realizację jednego z zadań projektu pn. „Consensio - platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland”

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/03/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/03/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów strategicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym możliwych do finansowania ze środków Unii Europejskiej.

 • Artykuł

  W związku z realizacją przez miasto stołeczne Warszawa projektu „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą” nasz projektowy partner Akademia Leona Koźmińskiego poszukuje pracowników na stanowisko Moderator (redaktor treści na portale społecznościowe dla przedsiębiorców).

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/13 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.

 • Artykuł

  ONE BSR is an international project, co-funded by the EU via the Baltic Sea Region Programme 2007-2013 and implemented by 17 partners, covering the whole Baltic Sea Region (BSR). The project aims to identify elements for the image and identity of the Baltic Sea Region. It wants to show what this region has to offer and give the possibility to experience it as the locals do, as they enjoy their everyday lives.