Wyniki wyszukiwania w serwisie Europejska Warszawa

Wyświetlam wyniki dla tagu: archiwum
 • Artykuł

  Komisja Europejska wydała zalecenie zawierające zestaw środków operacyjnych - wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, które mają być stosowane przez przedsiębiorstwa i państwa członkowskie, aby przyspieszyć prace w dziedzinie zwalczania nielegalnych treści w internecie.

 • Artykuł

  Komisja Europejska opublikowała projekt umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Zawiera ona zapisy dotyczące m.in. rozliczeń finansowych, praw obywateli, uregulowań przejściowych oraz granicy Irlandii i Irlandii Północnej.

 • Artykuł

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty p: "Europejska Inicjatywa Obywatelska - wykorzystanie potencjału aktywności obywatelskiej", który odbędzie się w poniedziałek 19 marca br. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa. Spotkanie poprowadzi Pani dr hab. Marta Witkowska – politolog, wykładowczyni Instytutu Europeistyki...

 • Artykuł

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn.: "Europejska Inicjatywa Obywatelska - wykorzystanie potencjału aktywności obywatelskiej", który odbędzie się w poniedziałek 19 marca br. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa. Spotkanie poprowadzi Pani dr hab. Marta Witkowska – politolog, wykładowczyni Instytutu Europeistyki...

 • Artykuł

  Europejski Fundusz Obronny kieruje do realizacji kolejne innowacyjne projekty. Ocean2020 wesprze misje nadzoru morskiego i przechwytywania na morzu, zaś Vestlife – ultralekki pancerz osobisty – zabezpieczy żołnierzy przed pociskami nieprzyjaciela. - Oparte na współpracy paneuropejskie projekty badawcze mają na celu zapewnienie przewagi technologicznej Europy – podkreśla komisarz Elżbieta Bieńkowska.

 • Artykuł

  Wspólna polityka obrony i bezpieczeństwa cieszy się największym uznaniem Polaków – wynika z najnowszego badania opinii Eurobarometr 88. Polscy respondenci w większości nie popierają natomiast – podobnie jak w poprzednich latach – dołączenia od strefy euro, negatywne odczucia wywołuje również imigracja spoza krajów wspólnoty.

 • Artykuł

  Firmy: Facebook, Twitter oraz Google+ opublikowały zmiany wprowadzone w warunkach świadczenia usług w celu ich dostosowania do unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Jednak – zdaniem KE – korporacje odpowiedzialne za media społecznościowe wciąż mają wiele do zrobienia w zakresie przestrzegania prawa konsumenckiego. W wielu wypadkach użytkownicy są pozbawiani m.in. prawa do odstąpienia od umowy lub skargi sądowej w kraju zamieszkania

 • Artykuł

  Przed nieformalnym spotkaniem przywódców UE 23 lutego 2018 r., KE przedstawia warianty nowego, długoterminowego budżetu wspólnoty. Ma on zapewnić skuteczną realizację priorytetów po 2020 r. - Planowanie budżetu to nie zadanie z dziedziny księgowości, tu chodzi o priorytety i ambicje – powiedział Jean-Claude Juncker. KE rozważa m.in. możliwość większego uzależnienia finansowania z UE od poszanowania podstawowych wartości, co określa się jako „warunkowość”.

 • Artykuł

  W związku ze zbliżającym się nieformalnym posiedzeniem przywódców zaplanowanym na 23 lutego 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła szereg praktycznych działań, dzięki którym Unia Europejska mogłaby być bardziej skuteczna i poprawiłyby się kontakty między przywódcami instytucji unijnych i obywatelami UE.

 • Artykuł

  Na mocy unijnych zasad pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła mechanizmy zdolności wytwórczych w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, we Włoszech i w Polsce. Zdaniem Komisji przyczynią się one do zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii, zapewniając jednocześnie ochronę konkurencji na jednolitym rynku europejskim.

 • Artykuł

  UE jest gotowa przewodzić działaniom na rzecz czystych, bezpiecznych i dobrze prosperujących miast – zadeklarowała komisarz Corina Creţu podczas Światowego Forum Urbanistycznego w Malezji. To platforma wymiany doświadczeń i wiedzy na temat rozwoju miast na naszym globie. W Malezji KE przedstawia postępy poczynione w ramach trzech zobowiązań zaproponowanych przez UE i jej partnerów niespełna półtora roku temu.

 • Artykuł

  Polska w gospodarka nadal będzie rozwijała się w tempie ponad 4 procent, rosnąć zacznie jednak także inflacja – ocenia Komisja Europejska w swojej średniookresowej prognozie. W zeszłym roku stopy wzrostu w strefie euro i w UE przekroczyły oczekiwania, a faza ożywienia gospodarczego stopniowo przeobraża się w fazę ekspansji. W 2017 r. wzrost gospodarczy w strefie euro i UE wyniósł 2,4 proc. – to najwyższe tempo od dziesięciu lat.

 • Artykuł

  Utrzymajcie kurs reform, a my w dalszym ciągu będziemy wspierać wasze europejskie aspiracje – zaapelował szef KE Jean-Claude Juncker do krajów Bałkanów Zachodnich prezentując strategię na rzecz wiarygodnej perspektywy rozszerzenia oraz zwiększonego zaangażowania UE w tym regionie. Ma ono polegać m.in. na poszerzeniu unii energetycznej, obniżeniu opłat roamingowych oraz rozwoju łączności szerokopasmowej.

 • Artykuł

  Każdego dnia okaleczanie narządów płciowych dramatycznie wpływa na życie i zdrowie kobiet i dziewcząt, również w Unii Europejskiej. Obecnie we wszystkich krajach wspólnoty tego typu praktyki są uznawane za przestępstwo. Jednak – jak przypomina Komisja w z okazji Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet – na całym świecie co roku ok. 200 mln dziewcząt jest narażonych na tego typu przemoc.

 • Artykuł

  Pierwsza w historii UE europejska inicjatywa obywatelska doczekała się przełożenia na propozycję ustawodawczą. Komisja Europejska zaproponowała zmianę przepisów, które mają służyć poprawie jakości wody pitnej i dostępu do niej oraz lepszemu informowaniu obywateli. Pod inicjatywą Right2Water w podpisało się ponad półtora miliona obywateli wspólnoty.

 • Artykuł

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Możliwości współpracy międzynarodowej w programie Europa dla obywateli”,który odbędzie się w czwartek 15 lutego br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pani Ewa Kornacka, przedstawicielka Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli” w Polsce.

 • Artykuł

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Program Kreatywna Europa – Twoje wsparcie w realizacji projektu kulturalnego”, który odbędzie się we wtorek 13 lutego br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa. Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Zalewska, przedstawicielka Creative Europe Desk Polska.

 • Artykuł

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Dofinansowanie UE na edukację przedszkolną w ramach RPO WM”, który odbędzie się w poniedziałek 12 lutego br. w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa. Spotkanie poprowadzi Pani Maria Wiro-Kiro, przedstawicielka Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 • Artykuł

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Dofinansowanie UE na edukację przedszkolną w ramach RPO WM”, który odbędzie się w poniedziałek 12 lutego br. w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa. Spotkanie poprowadzi Pani Maria Wiro-Kiro, przedstawicielka Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 • Artykuł

  Potrzebujemy obywateli, którzy zabierają głos i działają, gdy widzą publiczne akty rasizmu lub słyszą hasła antysemickie na ulicach Europy, czego niedawno byliśmy świadkami – napisał w przededniu Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu przewodniczący KE Jean-Claude Juncker. - Antysemityzm to nie tylko zagrożenie dla Żydów, lecz fundamentalne zagrożenie dla naszych otwartych i liberalnych społeczeństw.

 • Artykuł

  Już w maju tego roku w całej UE mają zacząć obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Oznacza to m.in., że jeżeli jakieś przedsiębiorstwo gromadzi dane w Europie, będzie musiało przestrzegać europejskich norm, nawet jeżeli analizuje je poza jej terytorium. 28 stycznia w UE obchodzony jest Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.

 • Artykuł

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Możliwości współpracy międzynarodowej w programie Europa dla obywateli”,który odbędzie się w czwartek 15 lutego br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pani Ewa Kornacka, przedstawicielka Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli” w Polsce.

 • Artykuł

  Obecność Polski w Unii Europejskiej została uhonorowana tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł. XX-lecie”. To wyróżnienie przyznawane przez redakcję Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portal WNP.PL – w tym roku odbyła się jego osiemnasta edycja. Nagrodę odebrał dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr Marek Prawda.

 • Artykuł

  Polska znalazła się wśród 5 państw UE, wobec których KE wszczęła postepowanie o uchybienie zobowiązaniom członkowskim. Chodzi o przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych w dziedzinie obronności. - Zapewnienie, by środki publiczne na obronność były wydajnie wydatkowane, leży w interesie wszystkich stron: organów publicznych, sektora obronności, a przede wszystkim obywateli – przypomina komisarz Elżbieta Bieńkowska.

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z udziałem pracowników Punktu w ogólnopolskim spotkaniu Sieci Informacyjnej Europe Direct w dniach 24-26 stycznia 2018 (środa-piątek) kontakt telefoniczny z konsultantami będzie utrudniony. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl Za wszelkie utrudniania przepraszamy.

 • Artykuł

  Większa elastyczność w zakresie stawek VAT i ograniczenie biurokracji dla małych przedsiębiorstw – to zmiany proponowane przez Komisję Europejską. Chodzi o to, aby zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w ustalaniu stawek podatku od wartości dodanej i stworzyć lepsze otoczenie podatkowe, korzystne dla prężnego rozwoju małych i średnich firm.

 • Artykuł

  130 nowych autobusów elektrycznych trafi do Warszawy dzięki unijnej polityce spójności – decyzję o przyznaniu ponad 40 mln euro dotacji przyjęła Komisja Europejska. Każdy z pojazdów będzie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w klimatyzację. – To inwestycja, która zmniejszy ruch samochodowy, poprawi jakość powietrza i udostępni Warszawiakom wygodny i czysty środek szybkiego transportu – powiedziała komisarz Corina Crețu.

 • Artykuł

  Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Program Kreatywna Europa – Twoje wsparcie w realizacji projektu kulturalnego”, który odbędzie się we wtorek 13 lutego br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa. Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Zalewska, przedstawicielka Creative Europe Desk Polska.

 • Artykuł

  Unijne programy handlu wspierają rozwój gospodarczy i prawa człowieka – ocenia opublikowane wspólnie przez KE i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych sprawozdanie. Wymiana handlowa pełni rolę siły napędowej wzrostu i pomaga w promowaniu praw człowieka i praw pracowniczych, dobrych rządów oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 04/11/17 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/08/17 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/04/17 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/17 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto Warszawa po raz kolejny zaprezentuje się na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, które odbędą się w dniach 14-17 marca 2017 roku. Jak co roku zapraszamy Państwa do współuczestnictwa i współorganizacji wystąpienia w tym wydarzeniu.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 07/06/16 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Z przyjemnością informujemy, że w roku 2016 Warszawa po raz 16. zaprezentuje się na targach EXPO REAL, które rozpoczną się w dniu 4.10.2016 roku. Jak co roku zapraszamy Państwa do współuczestnictwa i współorganizacji targów. Informujemy również o możliwości jednoczesnego zgłoszenia na targi MIPIM 2017. Wspólnym celem udziału w targach inwestycyjnych EXPO REAL i MIPIM jest zaprezentowanie Warszawy jako miasta z dużym potencjałem i jako lidera obszaru CEE.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 06/04/16 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Regulamin konkursów na wybór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektów, w tym współfinansowanych z funduszy pomocowych lub innych środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miło nam poinformować, że w konkursie „Sztuka Użytkowa”, jury wytypowało 17 marek, które będą w najbliższym czasie promowane w Polsce i zagranicą. Szczegóły współpracy będą omawiane w przyszłym tygodniu. Dziękujemy wszystkim firmom za nadesłane zgłoszenia.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza Konkurs na zaprojektowanie przedmiotów z zakresu sztuki użytkowej, których zadaniem będzie m.in. promowanie Warszawy podczas międzynarodowych wystąpień np. targów.

 • Artykuł

  Miasto Warszawa po raz kolejny zaprezentuje się na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, które odbędą się w dniach 15-18 marca 2016 roku. Jak co roku zapraszamy Państwa do współuczestnictwa i współorganizacji udziału w tym wydarzeniu.

 • Artykuł

  Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych)

 • Artykuł

  Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności organizacje pozarządowe)

 • Artykuł

  Z przyjemnością informujemy, że w roku 2015 Warszawa po raz 15. zaprezentuje się na targach EXPO REAL w Monachium, które rozpoczną się w dniu 5.10.2015 roku. Informujemy, że zarezerwowaliśmy 111 m2 powierzchni wystawienniczej, zlokalizowanej, podobnie jak w latach ubiegłych w Hali A2.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/04/15 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/15 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/08/14 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/04/14 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/14 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

 • Artykuł

  Formularz informacji o promowanym przedsięwzięciu/wydarzeniu - Rada ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Warszawy