Wyniki wyszukiwania w serwisie Europejska Warszawa

Wyświetlam wyniki dla tagu: archiwum
 • Artykuł

  Komisja Europejska nie zgłosiła zastrzeżeń w sprawie pomocy publicznej w wysokości 6 mln euro, które pomogą w przebudowie terminalu przeładunkowego Wola Baranowska na Podkarpaciu. KE uznała, że dotacja pomoże w przeniesieniu transportu z drogowego na kolejowy, co nie tylko rozładuje zatory, ale będzie również korzystne z punktu widzenia środowiskowego.

 • Artykuł

  Mimo pandemii koronawirusa, która spowodowała zamknięcie większości szkół w Europie, Komisja Europejska kontynuuje swój program dostarczania uczniom owoców, warzyw i produktów mlecznych. Jest to połączone z akcją edukacyjną mającą wyrabiać zdrowe nawyki żywieniowe. W nadchodzącym roku szkolnym na ten cel przeznaczonych zostanie 250 mln euro.

 • Artykuł

  Komisja Europejska zaproponowała udostępnienie 75 mln euro z budżetu UE, aby pomóc państwom członkowskim w repatriacji obywateli UE i zwiększyć budżet na zapasy środków medycznych.

 • Artykuł

  #CreativeEuropeAtHome to zainicjowana przez KE kampania informacyjna prowadzona na kontach Creative Europe na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Komisja zamierza zgromadzić prace społeczności „Kreatywna Europa”, aby wyróżnić działania kulturalne w internecie. #CreativeEuropeAtHome udostępni je miłośnikom kultury, którzy obecnie przebywają w swoich domach.

 • Artykuł

  W ramach wspólnej reakcji UE na wybuch epidemii COVID-19, posłowie, niemal jednomyślnie przyjęli, trzy wnioski w trybie pilnym, na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym w czwartek.

 • Artykuł

  Musimy wiedzieć, kto inwestuje i w jakim celu. UE i jej państwa członkowskie mają do tego odpowiednie narzędzia prawne – powiedział komisarz ds. handlu Phil Hogan prezentując wytyczne mające chronić kluczowe europejskie zasoby w dobie pandemii COVID-19. Chodzi tu przede wszystkim o takie sektory jak zdrowie, badania medyczne i biotechnologia.

 • Artykuł

  Zamówienie wspólne dotyczące środków ochrony indywidualnej zainicjowane przez Komisję Europejską w celu walki z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa zakończyło się powodzeniem.

 • Artykuł

  Komisja przedstawiła dziś nowe praktyczne rozwiązania dotyczące wdrażania wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami, aby utrzymać stały przewóz towarów w całej UE podczas obecnej pandemii.

 • Artykuł

  Do końca tego roku obowiązywać mają tymczasowe ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim dodatkowe wsparcie gospodarki. Obejmują one dotacje bezpośrednie, zwolnienia podatkowe, zaliczki, jak również gwarancje państwowe na pożyczki. - Skutki gospodarcze epidemii COVID-19 są poważne. Musimy działać szybko, aby w największym możliwym stopniu poradzić sobie z jej skutkami – mówi komisarz Margrethe Vestager.

 • Artykuł

  Wykorzystujemy wszystkie narzędzia, którymi dysponujemy, w celu skoordynowania reakcji na COVID-19, z uwzględnieniem wsparcia dla europejskich firm – oświadczyli wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis i komisarz Nicolas Schmita, którzy ramach Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów dyskutowali o społecznych skutkach pandemii.