Wyniki wyszukiwania w serwisie Europejska Warszawa

 • Artykuł

  Rozwój edukacji w Warszawie opiera się na koncepcji uczenia się przez całe życie – od najmłodszych mieszkańców, poprzez uczniów, studentów, osoby czynne zawodowo, aż po emerytów. W Warszawie funkcjonuje ponad 250 szkół podstawowych, do których uczęszcza ok. 130 tys. uczniów, zaś ponad 150 szkół ponadpodstawowych mieści ok. 55 tys. uczniów w liceach ogólnokształcących i ok. 30 tys. w technikach i szkołach branżowych. Cele i wyzwania stojące przed warszawską edukacją, które mogą być realizowane...

 • Artykuł

  Warszawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i od lat wdraża proces cyfrowej transformacji usług miejskich. Realizowane projekty mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców za sprawą innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Powstałe „Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115” to pierwszy w Polsce całodobowy system kontaktu mieszkańców z Urzędem. Zapewnia on bezpośrednią i zintegrowaną interakcję za pośrednictwem kilku kanałów komunikacji: telefonu, portalu internetowego,...

 • Artykuł

  Metropolia warszawska stawia na rozwój wykorzystujący potencjał społeczny miasta, dający ludziom perspektywę dobrego życia i samorealizacji. Warszawa to miasto przyjazne dla mieszkańców, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Jest miastem reagującym na wszelkie przejawy wykluczenia społecznego, spójnym wewnętrznie w wymiarze społecznym, przestrzennym i gospodarczym. Promuje i wprowadza w życie idee społeczeństwa obywatelskiego i miasta otwartego na wielokulturowość jego mieszkańców....

 • Artykuł

  W Warszawie szeroko rozumiane kultura, sztuka, nowatorstwo i przemysły kreatywne łączą się ze sobą, oddziałując także na inne gałęzie gospodarki. Wsparcie dla nowatorskich projektów i artystów, rozwijanie międzynarodowych programów i współpracy z innymi miastami Europy i świata, tworzenie festiwali i projektów włączających Warszawę w krajowy i globalny obieg artystyczny i intelektualny jest ważnym zadaniem zarówno w aspekcie pracy na rzecz demokracji, jak i zrównoważonego rozwoju Warszawy....

 • Artykuł

  Proces rewitalizacji w Warszawie prowadzony jest od 2005 roku. W pierwszym okresie działania rewitalizacyjne realizowane były w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005-2013, który obejmował 11% powierzchni Warszawy. Działania prowadzone były w oparciu o Mikroprogramy Rewitalizacji dzielnic zaangażowanych w proces. Kolejny program rewitalizacji w Warszawie realizowany w latach 2014-2022 to „Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022”. W odróżnieniu od...