Projekty miejskie

Wstęp

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Baza projektów miejskich zawiera informacje na temat wybranych projektów dofinansowanych ze środków europejskich oraz krajowych (m.in. z budżetu państwa), które były i są realizowane przez m.st. Warszawa oraz jego jednostki w perspektywach finansowych: 2004 – 2006, 2007 – 2013, 2014 – 2020, a także jeszcze przez przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, z wykorzystaniem środków przedakcesowych.

W bazie znajdziemy następujące informacje:

  • źródło finansowania;
  • krótki opis zawierający założenia i cele projektu;
  • całkowita wartość oraz poziom dofinansowania projektu;
  • okres i status jego realizacji;
  • zdjęcia oraz wizualizacje pokazujące postępy i efekty jego realizacji.

Projekty umieszczone w bazie zostały podzielone według źródła finansowania na:

  • unijne (dofinansowanie z środków europejskich i innych źródeł związanych z członkostwem w Unii Europejskiej np. funduszy norweskich);
  • budżet państwa i inne krajowe (dofinansowanie z budżetu państwa oraz innych źródeł krajowych).