Miejskie projekty międzynarodowe

Wyróżnione wydarzenia

 • Startuje konkurs na rzecz rozwoju ekologicznego transportu publicznego

  Do 26 marca jednostki samorządu terytorialnego oraz organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego mogą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące zakup zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru autobusowego, a także rozbudowę infrastruktury paliw o punkty ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych oraz punkty tankowania paliwami alternatywnymi.

 • Staż w Komisji Europejskiej - aplikuj do 15 marca!

  Dla kogo? Niezbędne warunki aby aplikować na staż w Komisji Europejskiej: ukończone minimum standardowe 3-letnie studia wyższe (co najmniej poziom EQF 6) brak wcześniejszego doświadczenia zawodowego przekraczającego 6 tygodni w jakiejkolwiek instytucji, organie lub agencji , delegacji UE z posłami do Parlamentu Europejskiego (posłami do PE) lub rzecznikami generalnymi w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (EUCJ) bardzo dobra znajomość dwóch języków urzędowych UE, z których...

 • Szukamy partnerów

  Miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnera/partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do przygotowania i wspólnej realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE lub z innych funduszy zewnętrznych. Konkurs partnerski jest ogłaszany i prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy. Jak się zgłosić? Czytelne, wypełnione i podpisane zgłoszenia z propozycją współpracy wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać w okresie...

 • Aktualne nabory wniosków do programów UE i innych programów zagranicznych

  Nabory wniosków luty 2024 Masz pomysł na projekt? Chcesz znaleźć dofinansowanie? W tabelach poniżej znajduje się baza wiedzy o aktualnych konkursach, w programach krajowych oraz międzynarodowych, w których przyznawane jest unijne dofinansowanie. Nowe nabory wniosków w ramach programów URBACT, INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego i Inicjatywy EUKI! Program URBACT wspiera innowacje miejskie i stawia na współpracę oraz wzajemne uczenie się miast w ramach Sieci Transferu...

 • Sprawdź ofertę Funduszy Europejskich dostępną w lutym

  109 naborów i konkursów! To oferta Funduszy Europejskich na ten miesiąc. Możliwości wsparcia jest naprawdę dużo i są różnorodne. Zapraszamy do zapoznania się z nimi już teraz! Oferta obejmuje konkursy w całej Polsce: 15 z programów krajowych, 65 z programów regionalnych, 17 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 12 z Krajowego Planu Odbudowy.

 • Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych – trwa nabór wniosków

  Do 15 kwietnia 2024r. można składać wnioski o unijne dofinansowanie przez system MEWA 2.0. na budowę i przebudowę dróg powiatowych i gminnych. Konkurs dotyczy tylko Regionu Mazowieckiego Regionalnego. Planowane inwestycje w ramach naboru muszą wynikać z Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego w perspektywie do 2030 r. lub odpowiedniego dokumentu planowania transportu na poziomie lokalnym. Pula dostępnych środków wynosi aż 143 mln zł.

 • Ważna rola termomodernizacji w poprawie środowiska edukacyjnego w szkołach publicznych na przykładzie szkoły nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie

  W dynamicznym krajobrazie współczesnej edukacji nie sposób przecenić roli infrastruktury w kształtowaniu przyjaznego środowiska uczenia się. Szkoły publiczne, będące ważnym elementem naszych społeczności, odgrywają jedną z najważniejszych ról w kształtowaniu umysłów przyszłych pokoleń. Nie zawsze docenionym, a ważnym aspektem rozwoju infrastruktury szkolnej jest termomodernizacja, czyli proces polegający na modernizacji budynku szkolnego, w tym systemów ogrzewania, wentylacji i...

 • Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w parze z edukacją ekologiczną

  W czasach, w których świadomość ekologiczna jest jednym z najważniejszych wyzwań społecznych, instytucje publiczne podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz edukacji ekologicznej. Istotną inicjatywą nabierającą w ostatnim czasie tempa jest termomodernizacja budynków szkół publicznych. Pomaga to odchodzić od paliw kopalnych, które negatywnie wpływają na środowisko oraz tworzyć optymalne środowisko do nauki dla uczniów. Jedną ze szkół, która rozpoczęła proces...

 • Termomodernizacja w Szkole Podstawowej nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie

  W Szkole Podstawowej nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie w ramach projektów pn. „Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1” i „Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy – zakres 2”., rozpoczęto w ubiegłym roku termomodernizację, w ramach której wykonano ocieplenie budynku oraz dostosowano stolarkę okienną do projektu z uwzględnieniem wskazań konserwatora zabytków. Wymienione działania...

 • Termomodernizacja Szkoły nr 312

  Pierwszego września 1997 roku, Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie otrzymała nową siedzibę przy ul. Umińskiego 12. W tych latach była to najnowocześniejsza i największa placówka na Pradze-Południe, a może nawet w całej Warszawie. Od początku została nazwana przez społeczność lokalną - KOLOROWĄ SZKOŁĄ, między innymi ze względu na pomalowane na różne kolory elementy elewacji budynku. W ramach projektu do projektu pn. „Termomodernizacja 6 wybranych...

 • Jak ważna jest termomodernizacja w szkołach?

  Termomodernizacja szkół jest istotna z wielu powodów. Przynosi ona korzyści zarówno uczniom, jak i całej placówce edukacyjnej. Oto kilka najważniejszych powodów, dla których warto przeprowadzić termomodernizację w szkole. Efektywność energetyczna i oszczędność kosztów: Modernizacja izolacji, okien i systemów HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) może znacząco poprawić efektywność energetyczną budynku. Mniejsze zużycie energii to niższe rachunki za media. Zaoszczędzone w ten...

 • Jak ważna jest termomodernizacja w szkołach?

  Termomodernizacja szkół jest istotna z wielu powodów. Przynosi ona korzyści zarówno uczniom, jak i całej placówce edukacyjnej. Oto kilka najważniejszych powodów, dla których warto przeprowadzić termomodernizację w szkole. Efektywność energetyczna i oszczędność kosztów: Modernizacja izolacji, okien i systemów HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) może znacząco poprawić efektywność energetyczną budynku. Mniejsze zużycie energii to niższe rachunki za media. Zaoszczędzone w ten...