Miejskie projekty międzynarodowe

Wyróżnione wydarzenia

 • Kopiec Czerniakowski z parkiem Akcji „Burza” zwycięzcą 10. Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy

  Przebudowany Kopiec Czerniakowski z parkiem Akcji „Burza” absolutnym zwycięzcą 10. Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy – ta wyjątkowa, zielona przestrzeń zdobyła nie tylko Grand Prix, ale również nagrody za projektowanie przestrzeni publicznej oraz rozwiązania proekologiczne. Podczas jubileuszowej gali uhonorowano również m.in.: drewnianą bibliotekę, dawną szkołę z teatrem oraz dom dla osób w kryzysie bezdomności.

 • Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/07/23

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/07/23 dotyczący wyboru partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektów, w tym wyboru projektów współfinansowanych z funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych na podstawie art. 33 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 • Europa zmienia transport w Warszawie

  Komunikacja miejska w metropolii warszawskiej to sieć autobusów, tramwajów, metra, pociągów miejskich i aglomeracyjnych. Dzięki transportowi publicznemu szybko i wygodnie poruszamy się po całym mieście oraz dojeżdżamy do wielu okolicznych miejscowości. Każdego dnia na ulice Warszawy wyjeżdża ponad 1,5 tysiąca autobusów, 400 tramwajów oraz 45 pociągów metra. Miłośnicy komunikacji rowerowej korzystają w mieście ze ścieżek rowerowych o łącznej już długości ponad 686 km.

 • Współpraca międzynarodowa

  Miasto stołeczne Warszawa bierze udział w realizacji wielu projektów międzynarodowych, które swoim zakresem obejmują m.in. działania na rzecz: ochrony klimatu, zintegrowanego planowania energetycznego (w tym rozwiązań smart cities), zmniejszenia zużycia energii w gospodarstwach domowych oraz efektywnych energetycznie budynków, zwalczania stereotypów dotyczących cudzoziemców, usprawnienia funkcjonowania transportu miejskiego, edukacji. Głównym atutem projektów międzynarodowych jest...

 • Europa dba o zdrowie mieszkańców Warszawy

  Badania wskazują, że aktywność niezależnie od jej formy pozwala zachować zdrowie – utrzymać kondycję fizyczną i sprawność ruchową. Jej brak może powodować izolację społeczną oraz samotność. Dlatego Warszawa stawia na poprawę ogólnej sprawności oraz jakości życia seniorów. Prowadzony jest również program mający na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Dzięki funduszom europejskim zmodernizowano: Szpital Świętej Rodziny, Szpital Bielański,...

 • Europa wspiera dobre rządzenie w Warszawie

  Warszawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i od lat wdraża proces cyfrowej transformacji usług miejskich. Realizowane projekty mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców za sprawą innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Powstałe „Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115” to pierwszy w Polsce całodobowy system kontaktu mieszkańców z Urzędem. Zapewnia on bezpośrednią i zintegrowaną interakcję za pośrednictwem kilku kanałów komunikacji: telefonu, portalu...

 • Europa wspiera pomoc i aktywizację społeczną w Warszawie

  Metropolia warszawska stawia na rozwój wykorzystujący potencjał społeczny miasta, dający ludziom perspektywę dobrego życia i samorealizacji. Warszawa to miasto przyjazne dla mieszkańców, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Jest miastem reagującym na wszelkie przejawy wykluczenia społecznego, spójnym wewnętrznie w wymiarze społecznym, przestrzennym i gospodarczym. Promuje i wprowadza w życie idee społeczeństwa obywatelskiego i miasta otwartego na wielokulturowość jego...

 • Europa rewitalizuje i włącza zaniedbane obszary w Warszawie

  Proces rewitalizacji w Warszawie prowadzony jest od 2005 roku. W pierwszym okresie działania rewitalizacyjne realizowane były w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005-2013, który obejmował 11% powierzchni Warszawy. Działania prowadzone były w oparciu o Mikroprogramy Rewitalizacji dzielnic zaangażowanych w proces. Kolejny program rewitalizacji w Warszawie realizowany w latach 2014-2022 to „Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022”. W odróżnieniu...

 • Europa wspiera rozwój nauki i edukacji w Warszawie

  Rozwój edukacji w Warszawie opiera się na koncepcji uczenia się przez całe życie – od najmłodszych mieszkańców, poprzez uczniów, studentów, osoby czynne zawodowo, aż po emerytów. W Warszawie funkcjonuje ponad 250 szkół podstawowych, do których uczęszcza ok. 130 tys. uczniów, zaś ponad 150 szkół ponadpodstawowych mieści ok. 55 tys. uczniów w liceach ogólnokształcących i ok. 30 tys. w technikach i szkołach branżowych. Cele i wyzwania stojące przed warszawską edukacją, które mogą być...