Miejskie projekty międzynarodowe

Wyróżnione wydarzenia

 • Europa zmienia transport w Warszawie

  Komunikacja miejska w metropolii warszawskiej to sieć autobusów, tramwajów, metra, pociągów miejskich i aglomeracyjnych. Dzięki transportowi publicznemu szybko i wygodnie poruszamy się po całym mieście oraz dojeżdżamy do wielu okolicznych miejscowości. Każdego dnia na ulice Warszawy wyjeżdża ponad 1,5 tysiąca autobusów, 400 tramwajów oraz 45 pociągów metra. Miłośnicy komunikacji rowerowej korzystają w mieście ze ścieżek rowerowych o łącznej już długości ponad 686 km.

 • Ile czasu w tygodniu pracują Europejczycy?

  W 2022 r. typowy tydzień pracy osób w wieku 20–64 lat w Unii Europejskiej wynosił średnio 37,5 godziny. Widoczne są istotne różnice pomiędzy krajami UE. Najdłuższe tygodnie pracy odnotowano w Grecji (41,0 godz.), Polsce (40,4), Rumunii i Bułgarii (po 40,2 godz.). Z kolei najkrótszy tydzień pracy miała Holandia (33,2 godziny), a za nią Niemcy (35,3) i Dania (35,4). Więcej informacji w artykule „St„Statistics Understanding”atistics Understanding” opartego na danych z...

 • Uroczyste rozdanie nagród w konkursie "Metropolia warszawska w 2040 roku"

  Latające hulajnogi, Pałac Kultury spowity bluszczem, wspaniałe parki, nowoczesne szkoły, uśmiechnięci ludzie i szczęśliwe zwierzęta ... Taka przyszłość czeka naszą warszawską metropolię oczami dzieci, które nadesłały prace na konkurs plastyczny „Metropolia warszawska w 2040 roku”. Wczoraj nagrody dla najlepszych artystów wręczył osobiście Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski i Zastępca Prezydenta, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” – Michał Olszewski. Na...

 • Europa zmienia Warszawę

  Warszawa to europejska metropolia. Wielokierunkowy rozwój stolicy sprawia, że jest to miasto otwarte, przyjazne, funkcjonalne i nowoczesne, ukierunkowane na innowacyjne rozwiązania, zgodne z potrzebami społecznymi i poszanowaniem zrównoważonego środowiska. Dzięki temu Warszawa w ciągu ostatnich lat stała się europejską metropolią na miarę XXI wieku. Zmiany te nie byłyby możliwe bez wsparcia funduszy europejskich – najbardziej widocznej spośród wszystkich korzyści członkostwa...

 • Poprawa dostępności w obiekcie oświaty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 9, Warszawa 01-640, ul. Jana Chryzostoma Paska 10

  Tytuł projektu: Poprawa dostępności w obiekcie oświaty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 9, Warszawa 01-640, ul. Jana Chryzostoma Paska 10 Dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wartość projektu: 326 551,05 zł Wkład m.st. Warszawy: 76 551,05 zł Wartość dofinansowania: 250 000 zł w tym: 210 700 zł ze środków europejskich, co stanowi 84,28 powierzonego grantu a 39 300 zł ze środków...

 • Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap V (Jeziorki PKP)

  Projekt pn. Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap V (Jeziorki PKP), został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 • Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap IV

  Projekt pn. Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) w m.st. Warszawie – etap IV, został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 • Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/07/23

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/07/23 dotyczący wyboru partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektów, w tym wyboru projektów współfinansowanych z funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych na podstawie art. 33 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 • Europa zmienia metropolię warszawską

  Warszawa to europejska metropolia. Wielokierunkowy rozwój stolicy sprawia, że jest to miasto otwarte, przyjazne, funkcjonalne i nowoczesne, ukierunkowane na innowacyjne rozwiązania, zgodne z potrzebami społecznymi i poszanowaniem zrównoważonego środowiska. Dzięki temu Warszawa w ciągu ostatnich lat stała się europejską metropolią na miarę XXI wieku. Zmiany te nie byłyby możliwe bez wsparcia funduszy europejskich – najbardziej widocznej spośród wszystkich korzyści członkostwa...