Miejskie projekty międzynarodowe

Wyróżnione wydarzenia

 • Wybory do Parlamentu Europejskiego – co powinieneś wiedzieć

  Kiedy odbędą się wybory? Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą 9 czerwca 2024 między godziną 7:00 a 21:00 Kto może głosować? W Polsce każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo głosować. Czy udział w głosowaniu jest obowiązkowy? W Polsce nie, ale są takie kraje w Unii Europejskiej, gdzie głosowanie w tych wyborach jest obowiązkowe: Belgia, Bułgaria, Cypr, Grecja i Luksemburg. Jaka była frekwencja w poprzednich wyborach? W 2019 roku frekwencja w...

 • Aktualne nabory wniosków do programów UE i innych programów zagranicznych

  Nowe możliwości finansowania działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu i osiągania neutralności klimatycznej w ramach Misji UE! Zostały ogłoszone nowe nabory wniosków w ramach unijnych Misji: Adaptacja do zmian klimatu Rak Zdrowe oceany i morza 100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast Gleba Dodatkowo, ogłoszone zostały nabory w ramach Kierunku Bauhaus i tematów przekrojowych. Warszawa jest członkiem dwóch spośród wymienionych wyżej Misji: Adaptacji do zmian klimatu i...

 • Kopiec Czerniakowski z parkiem Akcji „Burza” zwycięzcą 10. Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy

  Przebudowany Kopiec Czerniakowski z parkiem Akcji „Burza” absolutnym zwycięzcą 10. Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy – ta wyjątkowa, zielona przestrzeń zdobyła nie tylko Grand Prix, ale również nagrody za projektowanie przestrzeni publicznej oraz rozwiązania proekologiczne. Podczas jubileuszowej gali uhonorowano również m.in.: drewnianą bibliotekę, dawną szkołę z teatrem oraz dom dla osób w kryzysie bezdomności.

 • Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/07/23

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/07/23 dotyczący wyboru partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektów, w tym wyboru projektów współfinansowanych z funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych na podstawie art. 33 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 • Europa zmienia transport w Warszawie

  Komunikacja miejska w metropolii warszawskiej to sieć autobusów, tramwajów, metra, pociągów miejskich i aglomeracyjnych. Dzięki transportowi publicznemu szybko i wygodnie poruszamy się po całym mieście oraz dojeżdżamy do wielu okolicznych miejscowości. Każdego dnia na ulice Warszawy wyjeżdża ponad 1,5 tysiąca autobusów, 400 tramwajów oraz 45 pociągów metra. Miłośnicy komunikacji rowerowej korzystają w mieście ze ścieżek rowerowych o łącznej już długości ponad 686 km.

 • Współpraca międzynarodowa

  Miasto stołeczne Warszawa bierze udział w realizacji wielu projektów międzynarodowych, które swoim zakresem obejmują m.in. działania na rzecz: ochrony klimatu, zintegrowanego planowania energetycznego (w tym rozwiązań smart cities), zmniejszenia zużycia energii w gospodarstwach domowych oraz efektywnych energetycznie budynków, zwalczania stereotypów dotyczących cudzoziemców, usprawnienia funkcjonowania transportu miejskiego, edukacji. Głównym atutem projektów międzynarodowych jest...

 • Europa dba o zdrowie mieszkańców Warszawy

  Badania wskazują, że aktywność niezależnie od jej formy pozwala zachować zdrowie – utrzymać kondycję fizyczną i sprawność ruchową. Jej brak może powodować izolację społeczną oraz samotność. Dlatego Warszawa stawia na poprawę ogólnej sprawności oraz jakości życia seniorów. Prowadzony jest również program mający na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Dzięki funduszom europejskim zmodernizowano: Szpital Świętej Rodziny, Szpital Bielański,...

 • Europa wspiera dobre rządzenie w Warszawie

  Warszawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i od lat wdraża proces cyfrowej transformacji usług miejskich. Realizowane projekty mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców za sprawą innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Powstałe „Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115” to pierwszy w Polsce całodobowy system kontaktu mieszkańców z Urzędem. Zapewnia on bezpośrednią i zintegrowaną interakcję za pośrednictwem kilku kanałów komunikacji: telefonu, portalu...