Miejskie projekty międzynarodowe

Wyróżnione wydarzenia

 • Zapytanie ofertowe dot. zaprojektowania i wykonania dwóch tablic informacyjnych dla dwóch projektów Termomodernizacyjnych finansowanych z MF EOG i Budżetu Państwa.

  Zapytanie ofertowe (zamówienie o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł; na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy) Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie dwóch tablic informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady...

 • Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy – zakres 2

  Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa Partner: Terram Pacis (Norwegia) Wartość całkowita projektu: 29 875 962,00 zł Wkład m.st. Warszawy: 13 221 696,42 zł Wartość dofinansowania z MF EOG (85%) i Budżetu Państwa (15%): 16 654 265,85 zł Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w naborze: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” ze środków MF EOG 2014-2021 Okres realizacji: Od 13 października...

 • Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1

  Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa Partner: Terram Pacis (Norwegia) Wartość całkowita projektu: 19 629 705,00 zł Wkład m.st. Warszawy: 8 593 202,45 zł Wartość dofinansowania z MF EOG (85%) i Budżetu Państwa (15%): 11 036 502,55 zł Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w naborze: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” ze środków MF EOG 2014-2021 Okres realizacji: Od 13 października...

 • Współpraca międzynarodowa

  Miasto stołeczne Warszawa bierze udział w realizacji wielu projektów międzynarodowych, które swoim zakresem obejmują m.in. działania na rzecz: ochrony klimatu, zintegrowanego planowania energetycznego (w tym rozwiązań smart cities), zmniejszenia zużycia energii w gospodarstwach domowych oraz efektywnych energetycznie budynków, zwalczania stereotypów dotyczących cudzoziemców, usprawnienia funkcjonowania transportu miejskiego, edukacji. Głównym atutem projektów międzynarodowych jest...

 • Europa dba o zdrowie mieszkańców Warszawy

  Badania wskazują, że aktywność niezależnie od jej formy pozwala zachować zdrowie – utrzymać kondycję fizyczną i sprawność ruchową. Jej brak może powodować izolację społeczną oraz samotność. Dlatego Warszawa stawia na poprawę ogólnej sprawności oraz jakości życia seniorów. Prowadzony jest również program mający na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Dzięki funduszom europejskim zmodernizowano: Szpital Świętej Rodziny, Szpital Bielański,...

 • Europa wspiera rozwój nauki i edukacji w Warszawie

  Rozwój edukacji w Warszawie opiera się na koncepcji uczenia się przez całe życie – od najmłodszych mieszkańców, poprzez uczniów, studentów, osoby czynne zawodowo, aż po emerytów. W Warszawie funkcjonuje ponad 250 szkół podstawowych, do których uczęszcza ok. 130 tys. uczniów, zaś ponad 150 szkół ponadpodstawowych mieści ok. 55 tys. uczniów w liceach ogólnokształcących i ok. 30 tys. w technikach i szkołach branżowych. Cele i wyzwania stojące przed warszawską edukacją, które mogą być...

 • Europa wspiera dobre rządzenie w Warszawie

  Warszawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i od lat wdraża proces cyfrowej transformacji usług miejskich. Realizowane projekty mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców za sprawą innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Powstałe „Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115” to pierwszy w Polsce całodobowy system kontaktu mieszkańców z Urzędem. Zapewnia on bezpośrednią i zintegrowaną interakcję za pośrednictwem kilku kanałów komunikacji: telefonu, portalu...

 • Europa zmienia środowisko w Warszawie

  Warszawa jest jedną z najbardziej zielonych europejskich stolic. Dane z 2022 roku pokazują, że ponad 40% przestrzeni miasta to tereny zielone: głównie place i parki w obrębie samego miasta. Najbogatsze w tereny zieleni są dzielnice: Śródmieście, Żoliborz, Mokotów, Targówek i Bielany. Ponadto w Warszawie jest łącznie 1 447,40 ha zieleni towarzyszącej placom i ulicom, natomiast tereny zieleni osiedlowej zajmują powierzchnię 2 155,69 ha. Metropolia warszawska aktywnie angażuje się...

 • Europa wspiera pomoc i aktywizację społeczną w Warszawie

  Metropolia warszawska stawia na rozwój wykorzystujący potencjał społeczny miasta, dający ludziom perspektywę dobrego życia i samorealizacji. Warszawa to miasto przyjazne dla mieszkańców, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Jest miastem reagującym na wszelkie przejawy wykluczenia społecznego, spójnym wewnętrznie w wymiarze społecznym, przestrzennym i gospodarczym. Promuje i wprowadza w życie idee społeczeństwa obywatelskiego i miasta otwartego na wielokulturowość jego...

 • Europa rewitalizuje i włącza zaniedbane obszary w Warszawie

  Proces rewitalizacji w Warszawie prowadzony jest od 2005 roku. W pierwszym okresie działania rewitalizacyjne realizowane były w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005-2013, który obejmował 11% powierzchni Warszawy. Działania prowadzone były w oparciu o Mikroprogramy Rewitalizacji dzielnic zaangażowanych w proces. Kolejny program rewitalizacji w Warszawie realizowany w latach 2014-2022 to „Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022”. W odróżnieniu...

 • Europa wspiera rozwój kultury i turystyki w Warszawie

  W Warszawie szeroko rozumiane kultura, sztuka, nowatorstwo i przemysły kreatywne łączą się ze sobą, oddziałując także na inne gałęzie gospodarki. Wsparcie dla nowatorskich projektów i artystów, rozwijanie międzynarodowych programów i współpracy z innymi miastami Europy i świata, tworzenie festiwali i projektów włączających Warszawę w krajowy i globalny obieg artystyczny i intelektualny jest ważnym zadaniem zarówno w aspekcie pracy na rzecz demokracji, jak i zrównoważonego rozwoju...