Miejskie projekty międzynarodowe

Wyróżnione wydarzenia

 • Europa zmienia metropolię warszawską 7

  Rozpoczęły się również prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, dokumentem strategicznym, który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców całej metropolii warszawskiej. Zaplanowanie przyjaznej, bezpiecznej przestrzeni miejskiej uwzględniającej ekologiczne sposoby przemieszczania się (transport publiczny, rowerowy, pieszy) to warunek ubiegania się o środki z Unii Europejskiej – z funduszy polityki spójności w latach 2021-2027 w zakresie projektów, które dotyczą...

 • Europa zmienia metropolię warszawską 6

  Unijne wsparcie obejmuje jednak nie tylko m.st. Warszawę, ale również całą warszawską metropolię. Odpowiedzią na wyzwania intensywnego rozwoju metropolitalnego są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - specjalny instrument finansowy, wykraczający poza dotychczasowe schematy programowania funduszy unijnych. W jego ramach Warszawa we współpracy z 39 sąsiednimi gminami - przy wsparciu funduszy unijnych - realizuje projekty, których wspólnym celem jest niwelowanie problemów o skali...

 • Europa zmienia metropolię warszawską 8

  Aktualnie miasto stołeczne Warszawa mierzy się z licznymi wyzwaniami wspierającymi ukraińskich uchodźców poszukując możliwości uzyskania unijnego wsparcia na finansowanie działań w tym zakresie. Warszawska sieć pomocy obejmuje punkty informacyjne i specjalne infolinie, darmową komunikację miejską dla obywateli Ukrainy, miejsca w przedszkolach, szkołach i szpitalach, pomoc psychologiczną oraz miejsca noclegowe. Stolica organizuje także pracę setek wolontariuszy oraz tłumaczy,...

 • Europa zmienia metropolię warszawską 9

  Projekty umieszczone w poniższym zestawieniu zostały podzielone według źródła finansowania na: Programy operacyjne (krajowe: POIiŚ, POWER, POPC, POPT; regionalne: RPO WM; i zakłądajace współpracę z zagranicznymi partnerami: EWT) Programy ramowe i inne (np. Horyzont 2020, Interreg, Łącząc Europę, Erasmus+, Kreatywna Europa) Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

 • Europa zmienia metropolię warszawską

  Warszawa to europejska metropolia. Wielokierunkowy rozwój stolicy sprawia, że jest to miasto otwarte, przyjazne, funkcjonalne i nowoczesne, ukierunkowane na innowacyjne rozwiązania, zgodne z potrzebami społecznymi i poszanowaniem zrównoważonego środowiska. Dzięki temu Warszawa w ciągu ostatnich lat stała się europejską metropolią na miarę XXI wieku. Zmiany te nie byłyby możliwe bez wsparcia funduszy europejskich – najbardziej widocznej spośród wszystkich korzyści członkostwa...

 • Konkurs plastyczny "Metropolia warszawska w 2040 roku"

  Kochane dzieci! Ponieważ macie bezgraniczną wyobraźnię i głowę pełną szalonych, futurystycznych pomysłów a słowo "niemożliwe" w Waszym słowniku nie istnieje, to bardzo liczymy na to, że pokażecie nam, jak metropolia warszawska powinna wyglądać w przyszłości. Przygotujcie całą klasą plakat pokazujący, jak chcielibyście w przyszłości mieszkać, pracować i spędzać wolny czas a jeśli Wasz plakat zostanie nagrodzony, wówczas w nagrodę całą klasą udacie się na fantastyczne wycieczki! Do dzieła!

 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2023

  Czy Twoja instytucja realizuje projekty unijne? Jeśli tak, pokaż innym efekty działań współfinansowanych ze środków europejskich! Zapraszamy do rejestracji i udziału w X jubileuszowej edycji ogólnopolskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2023 (DOFE2023) w dniach 12-14 maja 2023” w formie stacjonarnej. Rejestracja jest dostępna na stronie dniotwarte.eu Termin wysyłania zgłoszeń mija w piątek 31 marca br. DOFE 2023 to możliwość pokazania swojego projektu, zdobycia wiedzy...

 • Prawie 2 mld zł z UE na rozwój Mazowsza jeszcze w tym roku

  Już jest nowy, aktualny harmonogram konkursów o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza z perspektywy 2021-2027 na 2023 rok! Łącznie ogłoszone zostaną aż 42 konkursy i nabory, których wartość przekroczy 1,7 mld zł. Kto może skorzystać: samorządy przedsiębiorcy organizacje społeczne powiatowe urzędy pracy instytucje nauki i edukacji Bądź czujny, bo pierwsze konkursy startują już od marca 2023! Wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich będzie...

 • Europa zmienia metropolię warszawską

  Warszawa to europejska metropolia. Wielokierunkowy rozwój stolicy sprawia, że jest to miasto otwarte, przyjazne, funkcjonalne i nowoczesne, ukierunkowane na innowacyjne rozwiązania, zgodne z potrzebami społecznymi i poszanowaniem zrównoważonego środowiska. Dzięki temu Warszawa w ciągu ostatnich lat stała się europejską metropolią na miarę XXI wieku. Zmiany te nie byłyby możliwe bez wsparcia funduszy europejskich – najbardziej widocznej spośród wszystkich korzyści członkostwa Polski w UE.

 • Wstęp

  Programy operacyjne koncentrują się na działalności w ramach konkretnego regionu lub wybranego obszaru tematycznego. W ich ramach korzysta się ze środków m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS). To właśnie udział tych funduszy w finansowaniu projektów w m.st. Warszawie jest największy. W perspektywie 2014 – 2020 wyróżniamy następujące programy operacyjne: programy krajowe: Infrastruktura i...