Miejskie projekty międzynarodowe

Wyróżnione wydarzenia

 • Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/07/23

  Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 02/07/23 dotyczący wyboru partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektów, w tym wyboru projektów współfinansowanych z funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych na podstawie art. 33 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 • Europa zmienia transport w Warszawie

  Komunikacja miejska w metropolii warszawskiej to sieć autobusów, tramwajów, metra, pociągów miejskich i aglomeracyjnych. Dzięki transportowi publicznemu szybko i wygodnie poruszamy się po całym mieście oraz dojeżdżamy do wielu okolicznych miejscowości. Każdego dnia na ulice Warszawy wyjeżdża ponad 1,5 tysiąca autobusów, 400 tramwajów oraz 45 pociągów metra. Miłośnicy komunikacji rowerowej korzystają w mieście ze ścieżek rowerowych o łącznej już długości ponad 686 km.

 • Współpraca międzynarodowa

  Miasto stołeczne Warszawa bierze udział w realizacji wielu projektów międzynarodowych, które swoim zakresem obejmują m.in. działania na rzecz: ochrony klimatu, zintegrowanego planowania energetycznego (w tym rozwiązań smart cities), zmniejszenia zużycia energii w gospodarstwach domowych oraz efektywnych energetycznie budynków, zwalczania stereotypów dotyczących cudzoziemców, usprawnienia funkcjonowania transportu miejskiego, edukacji. Głównym atutem projektów międzynarodowych jest...

 • Europa dba o zdrowie mieszkańców Warszawy

  Badania wskazują, że aktywność niezależnie od jej formy pozwala zachować zdrowie – utrzymać kondycję fizyczną i sprawność ruchową. Jej brak może powodować izolację społeczną oraz samotność. Dlatego Warszawa stawia na poprawę ogólnej sprawności oraz jakości życia seniorów. Prowadzony jest również program mający na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Dzięki funduszom europejskim zmodernizowano: Szpital Świętej Rodziny, Szpital Bielański,...

 • Europa wspiera dobre rządzenie w Warszawie

  Warszawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i od lat wdraża proces cyfrowej transformacji usług miejskich. Realizowane projekty mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców za sprawą innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Powstałe „Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115” to pierwszy w Polsce całodobowy system kontaktu mieszkańców z Urzędem. Zapewnia on bezpośrednią i zintegrowaną interakcję za pośrednictwem kilku kanałów komunikacji: telefonu, portalu...

 • Europa wspiera pomoc i aktywizację społeczną w Warszawie

  Metropolia warszawska stawia na rozwój wykorzystujący potencjał społeczny miasta, dający ludziom perspektywę dobrego życia i samorealizacji. Warszawa to miasto przyjazne dla mieszkańców, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Jest miastem reagującym na wszelkie przejawy wykluczenia społecznego, spójnym wewnętrznie w wymiarze społecznym, przestrzennym i gospodarczym. Promuje i wprowadza w życie idee społeczeństwa obywatelskiego i miasta otwartego na wielokulturowość jego...

 • Europa rewitalizuje i włącza zaniedbane obszary w Warszawie

  Proces rewitalizacji w Warszawie prowadzony jest od 2005 roku. W pierwszym okresie działania rewitalizacyjne realizowane były w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005-2013, który obejmował 11% powierzchni Warszawy. Działania prowadzone były w oparciu o Mikroprogramy Rewitalizacji dzielnic zaangażowanych w proces. Kolejny program rewitalizacji w Warszawie realizowany w latach 2014-2022 to „Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022”. W odróżnieniu...

 • Europa wspiera rozwój nauki i edukacji w Warszawie

  Rozwój edukacji w Warszawie opiera się na koncepcji uczenia się przez całe życie – od najmłodszych mieszkańców, poprzez uczniów, studentów, osoby czynne zawodowo, aż po emerytów. W Warszawie funkcjonuje ponad 250 szkół podstawowych, do których uczęszcza ok. 130 tys. uczniów, zaś ponad 150 szkół ponadpodstawowych mieści ok. 55 tys. uczniów w liceach ogólnokształcących i ok. 30 tys. w technikach i szkołach branżowych. Cele i wyzwania stojące przed warszawską edukacją, które mogą być...

 • Europa zmienia środowisko w Warszawie

  Warszawa jest jedną z najbardziej zielonych europejskich stolic. Dane z 2022 roku pokazują, że ponad 40% przestrzeni miasta to tereny zielone: głównie place i parki w obrębie samego miasta. Najbogatsze w tereny zieleni są dzielnice: Śródmieście, Żoliborz, Mokotów, Targówek i Bielany. Ponadto w Warszawie jest łącznie 1 447,40 ha zieleni towarzyszącej placom i ulicom, natomiast tereny zieleni osiedlowej zajmują powierzchnię 2 155,69 ha. Metropolia warszawska aktywnie angażuje się...

 • Europa wspiera przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy w Warszawie

  Warszawa to administracyjna, polityczna i finansowa stolica Polski. Świetna komunikacja z resztą Europy, szereg utalentowanych, zdolnych i wykształconych młodych ludzi, szybko rosnące PKB i wysoka jakość życia sprawiają, że Warszawa to najatrakcyjniejszy cel biznesowy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie w Warszawie jest ponad 400 tysięcy podmiotów gospodarczych, w tym międzynarodowe korporacje i lokalne firmy. Dzięki przyszłościowej strategii, dużej dynamice rozwoju, a...