Miejskie projekty międzynarodowe

Wyróżnione wydarzenia

 • Europa zmienia metropolię warszawską 2

  Unijny Fundusz Spójności (FS), finansuje w Warszawie zarówno projekty z zakresu mobilności miejskiej, jak i większość projektów związanych z ochroną środowiska. Łączna kwota dofinansowania projektów z FS to ponad 14,6 mld zł. Priorytetem jest infrastruktura transportowa oparta głównie na niskoemisyjnym transporcie publicznym. Dlatego też największe środki przeznaczone są na rozwój komunikacji miejskiej, tak aby stała się ona dobrą alternatywą dla transportu indywidualnego....

 • Europa zmienia metropolię warszawską 3

  Dzięki środkom unijnym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zrealizowano efektowny projekt renowacji bulwarów wiślanych oraz przyciągający publiczność Multimedialny Park Fontann. Nad brzegiem Wisły powstaje Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego – ośrodek badawczo-rozwojowy poświęcony innowacjom w edukacji. W ramach aktywności w nowo powstałym obiekcie przewidziano realizację eksponatów, zestawów edukacyjnych, scenariuszy zajęć i wiedzy na temat rozwoju kompetencji....

 • Europa zmienia metropolię warszawską 4

  Trzecim z najważniejszych unijnych źródeł wsparcia rozwoju Warszawy jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Duży nacisk został położony m.in. na aktywizację społeczno-zawodową niepełnosprawnych mieszkańców stolicy, wsparcie usług opiekuńczych, a także pomoc rodzinom. Łączna kwota dofinansowania projektów z EFS to ponad 758 mln zł.

 • Europa zmienia metropolię warszawską 5

  Pozostałe dofinansowanie projektów pochodzi z innych źródeł UE np. dotacji zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską, z których realizowane są projekty międzynarodowe. Uzupełnieniem funduszy unijnych są środki z innych funduszy pomocowych Unii Europejskiej skierowane głównie na naukę, badania i rozwój. Ważne są także środki z tzw. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w ramach którego Norwegia, Islandia i Liechtenstein przekazują wkład na realizację...

 • Europa zmienia metropolię warszawską 7

  Rozpoczęły się również prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, dokumentem strategicznym, który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców całej metropolii warszawskiej. Zaplanowanie przyjaznej, bezpiecznej przestrzeni miejskiej uwzględniającej ekologiczne sposoby przemieszczania się (transport publiczny, rowerowy, pieszy) to warunek ubiegania się o środki z Unii Europejskiej – z funduszy polityki spójności w latach 2021-2027 w zakresie projektów, które dotyczą...

 • Europa zmienia metropolię warszawską 6

  Unijne wsparcie obejmuje jednak nie tylko m.st. Warszawę, ale również całą warszawską metropolię. Odpowiedzią na wyzwania intensywnego rozwoju metropolitalnego są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - specjalny instrument finansowy, wykraczający poza dotychczasowe schematy programowania funduszy unijnych. W jego ramach Warszawa we współpracy z 39 sąsiednimi gminami - przy wsparciu funduszy unijnych - realizuje projekty, których wspólnym celem jest niwelowanie problemów o skali...

 • Europa zmienia metropolię warszawską 8

  Aktualnie miasto stołeczne Warszawa mierzy się z licznymi wyzwaniami wspierającymi ukraińskich uchodźców poszukując możliwości uzyskania unijnego wsparcia na finansowanie działań w tym zakresie. Warszawska sieć pomocy obejmuje punkty informacyjne i specjalne infolinie, darmową komunikację miejską dla obywateli Ukrainy, miejsca w przedszkolach, szkołach i szpitalach, pomoc psychologiczną oraz miejsca noclegowe. Stolica organizuje także pracę setek wolontariuszy oraz tłumaczy,...

 • Europa zmienia metropolię warszawską 9

  Projekty umieszczone w poniższym zestawieniu zostały podzielone według źródła finansowania na: Programy operacyjne (krajowe: POIiŚ, POWER, POPC, POPT; regionalne: RPO WM; i zakłądajace współpracę z zagranicznymi partnerami: EWT) Programy ramowe i inne (np. Horyzont 2020, Interreg, Łącząc Europę, Erasmus+, Kreatywna Europa) Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

 • Europa zmienia metropolię warszawską

  Warszawa to europejska metropolia. Wielokierunkowy rozwój stolicy sprawia, że jest to miasto otwarte, przyjazne, funkcjonalne i nowoczesne, ukierunkowane na innowacyjne rozwiązania, zgodne z potrzebami społecznymi i poszanowaniem zrównoważonego środowiska. Dzięki temu Warszawa w ciągu ostatnich lat stała się europejską metropolią na miarę XXI wieku. Zmiany te nie byłyby możliwe bez wsparcia funduszy europejskich – najbardziej widocznej spośród wszystkich korzyści członkostwa...

 • Konkurs plastyczny "Metropolia warszawska w 2040 roku"

  Kochane dzieci! Ponieważ macie bezgraniczną wyobraźnię i głowę pełną szalonych, futurystycznych pomysłów a słowo "niemożliwe" w Waszym słowniku nie istnieje, to bardzo liczymy na to, że pokażecie nam, jak metropolia warszawska powinna wyglądać w przyszłości. Przygotujcie całą klasą plakat pokazujący, jak chcielibyście w przyszłości mieszkać, pracować i spędzać wolny czas a jeśli Wasz plakat zostanie nagrodzony, wówczas w nagrodę całą klasą udacie się na fantastyczne wycieczki! Do dzieła!