null

Zawalcz o dotacje instytucjonalne!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa młodych ludzi siedzi przy stoliku, rozmawiają.

Od 1 marca można składać wnioski w konkursie na dotacje instytucjonalne w programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. Konkurs jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Na co możesz przeznaczyć dotacje instytucjonalne?

Dzięki dotacjom instytucjonalnym możesz:

  • realizować działania, które wzmocnią i będą rozwijać organizację zgodnie z przyjętą przez nią strategią/planem działania;
  • prowadzić bieżącą działalność zgodnie z misją organizacji.

Kto może ubiegać się o dotacje instytucjonalne?

Wnioskodawcą mogą być:

  • stowarzyszenia rejestrowe;
  • fundacje;
  • związki stowarzyszeń.

Wnioskodawcy muszą mieć również udokumentowane wsparcie innych organizacji oraz odpowiednio wysokie średnie roczne dochody. Warunki jakie muszą spełnić wnioskodawcy są wymienione oraz opisane w zaproszeniu do składania wniosków.

Budżet konkursu

Budżet konkursu to aż 2 226 000 euro. Minimalna kwota dotacji to 50 000 euro, zaś maksymalna – 100 000 euro. 

Terminy

Termin składania wniosków upływa 21 kwietnia (czwartek) o godzinie 12:00. Wyniki konkursu będą ogłoszone w lipcu 2022 roku.

Więcej informacji na temat konkursu na dotacje instytucjonalne znajdziecie na stronie https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-dotacje-instytucjonalne/. Znajduje się tam m.in. zaproszenie do składania wniosków, podręcznik dla Wnioskodawców oraz formularz wniosku.

Źródło: Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy