null

Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Międzynarodowy projekt pn. „Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL” ("Variety, Veracity, VaLue: Handling the Multiplicity of Urban Sensors – VaVeL”) otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 688380.

The project "Variety, Veracity, VaLue: Handling the Multiplicity of Urban Sensors – VaVeL” has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 688380.

Partnerzy: 10 instytucji z 5 krajów, w tym: National and Kapodistrian University of Athens (koordynator, tj. lider konsorcjum), Technische Universitat Dortmund, Technion - Israel Institute of Technology, Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems, IBM Research Irlandia, AGT International, Orange Polska S.A., Politechnika Warszawska oraz Miasto Stołeczne Warszawa i Miasto Dublin

Okres realizacji: 01.12.2015 – 30.11.2018 (36 miesięcy)

Całkowita wartość projektu (wszyscy partnerzy): 3.999.668,75 €

Wartość projektu w m.st. Warszawie: 248.750,00 €, tj. 1.119.375,00 zł wg kursu 4,500 zł/€

Poziom dofinansowania: 100% wydatków kwalifikowalnych

Komórka merytoryczna i główny realizator projektu w obrębie m.st. Warszawy: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Celem projektu jest opracowanie nowatorskich rozwiązań technicznych (informatycznych), które w oparciu o różnorodne dane udostępniane przez miasta Warszawa i Dublin pozwolą na sprawniejsze wyszukiwanie i przetwarzanie informacji we wskazanych obszarach tematycznych. Miasto Stołeczne Warszawa wytypowało na potrzeby ww. działań następujące obszary tematyczne z zakresu komunikacji i transportu miejskiego:

-   Inteligentny planer podróży,

-   Spersonalizowane komunikaty dla mieszkańców,

-   Inteligentny system powiadamiania o awariach,

-   Efektywny rozkład jazdy.

Miasto Stołeczne Warszawa w trakcie projektu będzie odpowiedzialne głównie za  dostarczenie danych niezbędnych do realizacji założonych celów, stworzenie i utrzymanie środowiska deweloperskiego, a także wdrożenie i weryfikację wyników projektu przy udziale mieszkańców.

Duże natężenie ruchu na ulicach Warszawy