null

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie (Faza VI)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Faza VI projektu jest w trakcie realizacji (2015-2023).
Beneficjentem projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.

Głównymi celami Projektu jest optymalizacja i usprawnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarki wodno-ściekowej poprzez:

 • rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu zwiększenia dostępu mieszkańców do świadczonych usług w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków,
 • budowę i modernizację infrastruktury systemu kanalizacji ogólnospławnej w celu dostosowania systemu do rozwoju aglomeracji i zmian klimatycznych oraz ograniczenia ładunku zanieczyszczeń zrzucanych do Wisły,
 • poprawę stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w celu zapobiegania eksfiltracji ścieków do środowiska naturalnego oraz infiltracji wód gruntowych do kanalizacji,
 • modernizację stacji uzdatniania wody w celu dywersyfikacji źródeł wody i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw dla mieszkańców,
 • rozbudowę sieci wodociągowej w celu zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody,
 • zakup pojazdów specjalistycznych oraz sprzętu laboratoryjnego w celu prowadzenia bieżącego monitoringu i koniecznych prac związanych z utrzymaniem w odpowiedniej sprawności systemu wodociągowo-kanalizacyjnego,

Projekt obejmuje realizację inwestycji w podziale na następujące działania tematyczne:

 • Działanie I - budowa sieci kanalizacyjnej – na terenie aglomeracji Warszawa oraz Pruszków.
 • Działanie II - modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja obiektów.
 • Działanie III – budowa sieci wodociągowej oraz modernizacja obiektów.
 • Działanie IV - system zarządzania siecią ogólnospławną - budowa centralnego sterowania wraz z budową kolektorów.
 • Działanie V - zakup pojazdów specjalistycznych oraz zakup sprzętu laboratoryjnego.
 • Działanie VI - usługi.

W ramach Projektu zapanowano m.in.:

 • modernizację gospodarki osadowej i ściekowej oczyszczalni ścieków Południe,
 • budowę filtrów węglowych Filtrów Węglowych i Ozonowania Pośredniego na terenie Zakładu Północnego,
 • budowę II etapu centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną (budowa kolektorów: Wiślany Mokotowski-Bis, Lindego Bis).

Efekty

Realizacja Projektu umożliwi:

 • podłączenie do sieci kanalizacyjnej 5 700 mieszkańców,
 • podłączenie do sieci wodociągowej 6 720 mieszkańców,
 • redukcję ilości emisji CO2 do atmosfery w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach Projektu zaplanowano również budowę instalacji fotowoltaicznych, produkujących energię elektryczną. Łączna moc zainstalowana systemów OZE przewidzianych do realizacji w ramach ww. zadań wyniesie 5,87 MW.

Koszt całkowity: 1 521 394 965,35 zł netto,

Udział Funduszu Spójności: 637 500 000,00 zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna

 

 

Budowa Zakładu Północnego, stan na 7 lipca 2020 roku
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Budowa Zakładu Północnego, stan na 4 września 2020 roku