null

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Stara Miłosna w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027

Działanie 2.4 – Dostosowanie do zmian klimatu
Tytuł projektu: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Stara Miłosna w Warszawie”
Wartość projektu: 2 815 000,01 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 515 000,01 zł
Wartość dofinansowania: 1 257 500,00 zł
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt będzie realizowany przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa
Okres realizacji projektu: 01.09.2023 r. - 30.06.2025 r.

Przedmiotem projektu jest zakup nowego specjalistycznego pojazdu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych wraz z wyposażeniem zgodnym ze standardem wyposażenia ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, przeznaczonego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dodatkowo projekt zakłada realizację działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności na temat konsekwencji jakie mogą powodować zmiany klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających wpływ człowieka na klimat, jak i właściwych w momencie wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego

Projekt jest realizowany, aby zapobiegać katastrofom naturalnym oraz minimalizować ich skutki, a także chronić życie, zdrowie i mienie mieszkańców Warszawy w obliczu licznych zagrożeń naturalnych.

Z projektu skorzystają strażacy działający w OSP Stara Miłosna, ponieważ poprawi się jakość wyposażenia jakim dysponują na co dzień w celu zapewnienia bezpieczeństwa warszawiakom. Docelowo z efektów projektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy miasta. Nowy sprzęt będzie wydajniejszy i skuteczniejszy w czasie akcji a także bardziej ekologiczny. Dodatkowo w ramach projektu warszawiacy poszerzą swoją wiedzę w zakresie właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających wpływ człowieka na klimat, jak i właściwych w momencie wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego.

Efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzięki sprawniejszemu działaniu OSP w zakresie minimalizowania skutków katastrof naturalnych i cywilizacyjnych oraz zapobiegania ich wystąpienia.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 12.03.2024 r.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

logotyp Fundusze Europejskie dla Mazowsza, flaga RP, flaga UE z adnotacją "dofinansowane przez Unie Europejską", logo Mazowsza