null

Wzmocnienie kompetencji uczniów - NOWY konkurs!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Organy prowadzące szkoły, a także podmioty posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego będą mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Celem realizowanych działań będzie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych ogólnokształcących. Na konkurs przeznaczona jest kwota ponad 21,2 mln zł.

Konkurs trwa od 13 października do 10 listopada 2023 r.

Na dofinansowanie projektów przeznaczona została kwota dofinansowania 21 230 000,73 zł, a maksymalny poziom dofinansowania projektu dla RWS wynosi 65%.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naboru znajduje się na stronie Fundusze dla Mazowsza

Źródło – artykuł na stronie Fundusze dla Mazowsza.

infografika informująca o konkursie Wzmocnienie kompetencji uczniów