null

Wyniki zapytania ofertowego dot. zbadania przez biegłego rewidenta sprawozdania okresowego i sprawozdań rocznych z realizacji projektu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami zamówienia "Zbadanie przez biegłego rewidenta sprawozdania okresowego i sprawozdań rocznych z realizacji projektu pn. Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej w latach 2021-2022", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa i adres Zamawiającego: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Przedmiot zamówienia: Zbadanie przez biegłego rewidenta sprawozdania okresowego i sprawozdań rocznych z realizacji projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” w latach 2021-2022. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Tryb postępowania: Zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych – art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy PZP – do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.

Nazwa oferenta, którego ofertę wybrano: Biuro Audytorskie Jerzy Cyran – Biegły Rewident, ul. Uczniowska 46/90, 43-100 Tychy.

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyłoniony wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę za realizację przedmiotu zamówienia, zarówno pod względem cenowym oraz jakościowym, uzyskując najwyższą ocenę punktową.

Załączniki: