null

Wynik zapytania ofertowego pn. Przeprowadzenie dwudniowych zamkniętych warsztatów szkoleniowych on-line ukierunkowanych na stosowanie zasad dostępności cyfrowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego pn. Przeprowadzenie dwudniowych zamkniętych warsztatów szkoleniowych on-line ukierunkowanych na stosowanie zasad dostępności cyfrowej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa i adres Zamawiającego : Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie dwudniowych zamkniętych warsztatów szkoleniowych on-line ukierunkowanych na stosowanie zasad dostępności cyfrowej . Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Tryb postępowania: Zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych – art. 2 ust.1 pkt 1) ustawy PZP – do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy

Nazwa oferenta, którego ofertę wybrano: ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ "ZETO" Sp. z o.o. ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyłoniony wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, uzyskując najwyższą ocenę punktową zarówno pod względem cenowym oraz jakościowym.

Załączniki: