null

Wstęp

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podział zgodnie ze źródłami finansowania:

  • Programy operacyjne (projekty z operacyjnych programów krajowych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego);
  • Programy ramowe i inne (projekty z programów ramowych Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz innych międzynarodowych);
  • Fundusze norweskie i EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).