null

Wstęp

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekty ramowe, finansowane bezpośrednio z Komisji Europejskiej oraz realizowane w ramach innych programów międzynarodowych, podzielone według kategorii tematycznych.

Zadaniem programów ramowych jest wsparcie obszarów tematycznych takich jak m.in. badania, nauka, innowacje, kultura, infrastruktura oraz edukacja. O środki w ramach tych programów mogą ubiegać się podmioty ze wszystkich krajów członkowskich UE (w przeciwieństwie do programów krajowych i regionalnych, które skierowane są do podmiotów z konkretnego kraju), najczęściej występując w konsorcjach z innymi międzynarodowymi partnerami.

W ostatnich latach w m.st. Warszawie realizowano projekty w ramach następujących programów ramowych:

  • Horyzont 2020,
  • Interreg,
  • Łącząc Europę,
  • Erasmus+,
  • Kreatywna Europa.

Projekty były i są realizowane w perspektywach finansowych 2004 – 2006, 2007 – 2013, 2014 – 2020, a także jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, z wykorzystaniem środków przedakcesowych.