null

Wstęp

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein państwom – członkom Unii Europejskiej. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Fundusze norweskie i Fundusze EOG przyczyniają się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych (kulturalnych, edukacyjnych) w obrębie EOG oraz wzmacniają stosunki pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

W mieście było i jest realizowanych kilkanaście projektów, które są współfinansowane z funduszy norweskich i EOG w ramach dwóch perspektyw finansowych: 2009 – 2014 oraz 2014 – 2021. Projekty są podzielone według kategorii tematycznych.

Więcej informacji na temat programów operacyjnych można znaleźć na stronie https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/cel-i-zasady-dzialania/.