null

Współpraca metropolitalna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Metropolia warszawska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów tego typu w Europie. Samorządy współtworzące metropolię kontynuowały w 2020 r. realizację wspólnych projektów, służących poprawie warunków i jakości życia jej mieszkańców. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej do końca 2020 r. realizowano ich aż 155.

Zgodnie z rozporzadzeniem Komisji Europejskiej (UE) 2016/2066 w granicach województwa mazowieckiego została wydzielona statystyczna jednoska metropolitalna (Region Warszawski Stołeczny), składający się z Warszawy oraz 9 okolicznych powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni oraz wołomiński). Podział ten będzie podstawą wdrażania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Metropolia warszawska to ponad 6000 km2 i 3,1 mln mieszkańców zamieszkujących 70 gmin (14 miejskich, 19 miejsko-wiejskich i 36 wiejskich).

W 2014 r. Warszawa razem z 39 gminami zawarła porozumienie o współpracy metropolitalnej, które dzisiaj jest podstawą współdziałania w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym i społecznym lokalnych wspólnot. Ważną inicjatywą realizowaną przez Warszawę oraz gminy metropolii są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Jest to instrument umożliwiający realizację wspólnych projektów współfinansowanych z z funduszy UE, których wartość całkowita przekracza 1 mld zł. Zgodnie z unijną zasadą n+3 projekty w ramach ZIT będą zrealizowane i rozliczone do końca 2023 r.

Samorządy zaangazowane w rozwój metropolii warszawskiej prowadziły działania służące poprawie warunków i jakości życia jej mieszkańców poprzez realizację projektów mających na celu m.in. zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i uciążliwości transportu. Realizowane były projekty dotyczące budowy, przebudowy lub wytyczenia wydzielonych dróg dla rowerów, w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych oraz przejazdów rowerowych przez skrzyżowania. Rozbudowywany był również system parkingów Parkuj i Jedź.

W ramach współpracy metropolitalnej realizowane były także projekty edukacyjne, w ramach których młodzi mieszkańcy metropolii warszawskiej mogli brać udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Istotnym aspektem był również rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, a także wzmocnienie współpracy szkół z przedsiębiorcami.

Gminy metropolii warszawskiej w 2020 r. kontynuwoały działania sprzyjające powrotowi do aktywności zawodowej rodziców maluchów w wieku do 3 lat. Opieka żłobkowa zapewniona najmłodszym umozliwia ich rodzicom spokojny powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Wspólpraca metropolitalna to także projekty partnerskie budujące nowoczesne e-usługi publiczne. W niedalekiej przyszłości każdy mieszkaniec lub turysta odwiedzający metropolię będzie mógł przy pomocy technologii mobilnych łatwiej korzystać z komunikacji miejskiej, oferty instytucji kulturalnych, usług administracji publicznej. Osoby starsze będą natomiast mogły skorzystać z nowoczesnego wsparcia usług opiekuńczych.

Wspólpraca metropolitalna to także projekty partnerskie budujące nowoczesne e-usługi publiczne. W niedalekiej przyszłości każdy mieszkaniec lub turysta odwiedzający metropolię będzie mógł przy pomocy technologii mobilnych łatwiej korzystać z komunikacji miejskiej, oferty instytucji kulturalnych, usług administracji publicznej. Osoby starsze będą natomiast mogły skorzystać z nowoczesnego systemu wsparcia usług opiekuńczych.

Metropolia warszawska

Powietrze nie ma granic, dlatego samorządy metropolii działały razem, aby je chronić. Dofinansowywały mieszkańcom wymainę pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła oraz montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (np. pompy ciepła czy układy solarne).

Bardzo istotnym przejawem współpracy metropolitalnej jest także oferta transportu publicznego. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie we współpracy z podwarszawskimi samorządami zapewnia komunikację publiczną dla obszaru obejmującego ponad 2,7 tys km2, który jest zamieszkiwany przez ponad 2,6 mln mieszkańców.

Częścią tej oferty był tzw. "Wspólny bilet" czyli specjalna oferta taryfowa, w ramach której posiadacze wybranych biletów ZTM mogli podróżowac pociagami podmiejskimi na terenie Warszawy i metropolii.

Planuje się, że do 2023 r. w ramach działań w obrębie metropolii warszawskiej udał się zrealizować:

  • 185 projektów współfinansowane z UE
  • 474 km dróg rowerowych
  • 64 obiektów "Park&Ride"
  • 26 427 uczniów zostało objętych wsparciem
  • 277 stworzonych e-usług
  • 2 463 miejsc w żłobkach

Dofinansowanie realizowanych projektów w latach 2014-2021 to ogółem ok. 735 mln zł.