null

Więcej niż pieniądze: budżet długoterminowy to narzędzie budujące przyszłość UE

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Mówiąc o budżecie, posłowie mówili o przyszłości UE, podczas kluczowej debaty plenarnej z Nikoliną Brnjac, chorwacką sekretarz stanu ds. zagranicznych i europejskich, reprezentującą Radę, oraz przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen.

Debata w środę poprzedziła specjalny szczyt UE rozpoczynający się 20 lutego, na którym państwa członkowskie będą starały się uzgodnić wspólne stanowisko w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF).

Większość posłów do PE podkreślała, że wystarczające finansowanie ma kluczowe znaczenie dla realizacji wspólnych ambicji, takich jak walka ze zmianami klimatu, transformacja cyfrowa i ekologiczna, radzenie sobie ze społecznymi konsekwencjami tych ostatnich oraz dalsze wspieranie regionów i miast, rolników, młodych ludzi, naukowców i przedsiębiorców. Na przykład wdrożenie Zielonego Ładu przy zmniejszonym budżecie oznaczałoby obcięcie innych skutecznych programów UE, podkreślali posłowie. Niektórzy mówili, że niektóre obszary polityki UE wymagają dokładniejszej oceny i że potrzebna jest większa dyscyplina w zakresie wydatków.

Ponadto, wprowadzenie nowych źródeł dochodów ("zasobów własnych") dla UE i powiązanie budżetu UE z poszanowaniem praworządności są kluczowe dla posłów do PE.

Kliknij na nazwiska, aby zobaczyć poszczególne oświadczenia liderów grup, Komisji i prezydencji Rady.

David Sassoli, Przewodniczący PE

Nikolina Brnjac, w imieniu Prezydencji chorwackiej

Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej

Manfred Weber (EPP, DE)

Iratxe García Pérez (S&D, ES)

Dacian Cioloş (Renew, RO)

Marco Zanni (ID, IT)

Philippe Lamberts (Green/EFA, BE)

Raffaele Fitto (ECR, IT)

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, EL)

Johannes Hahn, Komisarz ds. Budżetu i Administracji

Nikolina Brnjac, w imieniu Prezydencji chorwackiej

Całość debaty

Źródło: Parlament Europejski