null

Walka z nielegalnym handlem psami i kotami

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Wiele zwierząt domowych w UE pada ofiarą nielegalnego handlu. Ten proceder przynosi wysoki zysk przy niskim ryzyku i często stanowi źródło znacznych dochodów dla organizacji przestępczych.

Aby walczyć z nielegalnym handlem zwierzętami domowymi, posłowie z Komisji Ochrony Środowiska i Zdrowia Publicznego wezwali do opracowania unijnego planu działania oraz wprowadzenia surowszych sankcji i obowiązkowej rejestracji w projekcie rezolucji przyjętym 21 stycznia. Projekt zostanie zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu Europejskiego prawdopodobnie na lutowej sesji plenarnej.

Europejczycy przejmują się losem zwierząt

Psy i koty to najbardziej popularne zwierzęta domowe w UE. Wielu z nas uważa ich za członków rodziny. Większość obywateli UE przejmuje się dobrostanem swoich czworonogów: 74% z nas uważa, że zwierzęta domowe powinny być lepiej chronione.

Nielegalni hodowcy często przetrzymują zwierzęta w złych warunkach, zbyt wcześnie oddzielają szczenięta i kocięta od matek oraz przewożą je daleko w stresujących warunkach, często bez jedzenia i picia.

Nielegalny handel może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, ponieważ zwierzęta z nielegalnych hodowli często nie są szczepione i mogą zarażać ludzi i zwierzęta gospodarskie wścieklizną, pasożytami i chorobami zakaźnymi. Zakłóca również rynek wewnętrzny UE, ponieważ konsumenci skuszeni niskimi cenami często kupują zwierzęta domowe przez internet, nie będąc świadomymi związanego z tym ryzyka.

Środki dla ochrony zwierząt, konsumentów i zdrowia publicznego

Parlament wezwał do opracowania kompatybilnego unijnego systemu rejestracji zwierząt domowych w rezolucji przyjętej w 2016 roku. Teraz, posłowie wzywają Komisję Europejską do przedstawienia wniosku w sprawie obowiązkowego systemu identyfikacji i rejestracji kotów i psów dla całej UE, wzmocnienia kontroli oraz surowszych sankcji wobec osób i podmiotów dostarczających fałszywe paszporty dla zwierząt domowych. Eurodeputowani chcą także ustanowienia spójnych i możliwych do wyegzekwowania zasad hodowli zwierząt domowych, ponieważ różnice w normach stosowanych przez hodowców w różnych państwach członkowskich powodują różnice w cenach zwierząt domowych na rynku wewnętrznym, co wykorzystują nielegalni handlowcy.

Posłowie uważają też, że konieczna jest jednolita definicja pseudohodowli oraz że należy zachęcić państwa członkowskie do stworzenia obowiązkowego rejestru hodowców i sprzedawców zwierząt domowych posiadających ważne pozwolenia. Chcą też zachęcania obywateli do adopcji zwierząt domowych zamiast ich kupowania.


Źródło: Parlament Europejski