null

Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Warszawa 19115 to nowoczesny system komunikacji z mieszkańcami i pierwszy na taką skalę projekt w Polsce. Podobne centra działają już w innych dużych miastach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych np.: w Berlinie, Londynie czy Nowym Jorku. Jest to wspólne centrum kontaktu Urzędu Miasta, urzędów dzielnic i miejskich jednostek. Jego celem jest usprawnienie i uproszczenie komunikacji między mieszkańcami i warszawskim samorządem.

Wartość całkowita projektu: 4.458 099,91zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 3.733.264,53 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II. - Przyspieszenie e - Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.
Okres realizacji: 01.01.2010 - 30.06.2015
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa

Głównym celem projektu Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie jest usprawnienie i uproszczenie komunikacji między mieszkańcami i warszawskim samorządem. Usługi Warszawa 19115 są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Każdego dnia zespół konsultantów przyjmuje i dystrybuuje do odpowiednich komórek merytorycznych ok. 1000 zgłoszeń - próśb o informację lub interwencję. Najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące komunikacji miejskiej, dróg i infrastruktury lub śmieci.

 

Przez system CKM rozumiane jest jedno rozwiązanie zapewniające użytkownikom końcowym dostęp z poziomu jednego interfejsu (przeglądarki internetowej) do wszystkich komponentów systemu bez potrzeby instalacji jakiegokolwiek oprogramowania na stacji roboczej.

 

Komponenty systemu CKM:
- Call Center do obsługi
- Customer Relationship Management
- Baza Wiedzy
- Portal samoobsługowy dla mieszkańców m.st. Warszawy.


W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. zakup 60 stanowisk komputerowych typu „all-i n-one”,
2. stworzenie i uruchomienie systemu informatycznego wspierającego CKM,
3. usługi informatyczne: utrzymanie i rozwój systemu wspierającego CKM.

 

Kontakt z centrum możliwy jest za pośrednictwem kilku kanałów - przede wszystkim: wspólnego numeru infolinii - 19115, samoobsługowego portalu internetowego - www.warszawa19115.pl oraz aplikacji mobilnej. Wybierając z jeden z nich mieszkańcy mogą uzyskać informację na temat funkcjonowania Urzędu Miasta i miejskich jednostek, usług (procedur i etapów realizacji spraw), planowanych wydarzeń, organizacji imprez kulturalnych czy remontów. Pod numerem 19115 można także zgłosić każdą sprawę wymagającą interwencji administracji miejskiej (np. dziura w chodniku, nielegalne wysypisko śmieci czy błąkające się zwierzę) - z wyjątkiem interwencji związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia, które obsługiwane są przez numer alarmowy 112. 

 

Wprowadzenie jednego numeru – 19115 – to duże ułatwienie i oszczędność czasu dla osób chcących załatwić swoją sprawę w urzędzie.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie odbyło się w dniu 03.11.2014 r. i zbiegło się z rocznicą uruchomienia projektu Warszawa 19115 (projekt ruszył 4 listopada 2013 roku). Osobą podpisującą umowę z ramienia m.st. Warszawy był Zastępca Prezydenta  – Pan Michał Olszewski, a ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego Wicemarszałkowie – Pan Wiesław Raboszuk i Pan Leszek Ruszczyk.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu.

Centrum Komunikacji z Mieszkańcami m.st. Warszawy
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Centrum Komunikacji z Mieszkańcami m.st. Warszawy