null

URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Międzynarodowy projekt pn. „URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania” otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 690103.

Lider projektu: AIMPLAS - ASOCIACION DE INVESTIGACION DE MATERIALES PLASTICOS Y CONEXAS (Hiszpania)

Pozostali partnerzy: Fraunhofer Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Forschung E.V. (Niemcy), Centre Scientifique & Technique de l’industrie textile Belge (Belgia), Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (Polska), Izmir Institute of Technology (Turcja), Association des cites et des régions pour le recyclage et la Gestion Durable des resources (Belgia), Iznab Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Polska), Ecofrag-Mentation Europe S.L. (Hiszpania), Blueplasma Power S.L. (Hiszpania), RAMPF Ecosystems GmbH & Co. KG (Niemcy), RESCOLL Technology Centre of Materials (Francja), Eurospuma - Sociedade Industrial de Espumas Sintéticas SA (Portugalia), Colchones Delax SL (Hiszpania), Procotex Corporation SA (Belgia), Vanheede Environment Group (Belgia), Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid (Belgia), Consorcio Valencia Interior (Hiszpania), Oprnbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Belgia), Diputación Provincial de Valencia (Hiszpania), Miasto Stołeczne Warszawa (Polska), Bornova Belediyesi (Turcja)

Okres realizacji: 01.06.2016 – 30.11.2019 (42 miesiące)

Wartość całkowita projektu (wszyscy partnerzy): 9,98 mln €

Wartość projektu w m.st. Warszawie: 0,11 mln €

Poziom dofinansowania z UE dla m.st. Warszawy: 100% wydatków kwalifikowalnych

Jednostka realizująca w m.st. Warszawie: Biuro Gospodarki Odpadami

Strona internetowa: https://urbanrec-project.eu

M.st. Warszawa było jednym z członków konsorcjum projektu badawczo-rozwojowego URBANREC, dotyczącego odzysku wielkogabarytowych odpadów komunalnych, który ma pozwolić na uzyskanie korzyści w wysokości ponad 2 mld euro rocznie w skali Europy. Celem projektu była poprawa logistyki i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, takich jak meble, materace, tapicerka, tekstylia i wyroby ogrodowe z tworzyw sztucznych, przy pomocy innowacyjnych technik oddzielających, które będą generować zysk netto w wysokości 225 euro za tonę.

Pomimo rozwoju gospodarowania odpadami komunalnymi w kierunku gospodarki cyrkularnej, odzysk odpadów wielkogabarytowych ciągle jest dużym wyzwaniem. Ponad 60% z 19 milionów ton mebli, materacy, tapicerki, tekstyliów i wyrobów ogrodowych z tworzyw sztucznych, które są wyrzucane każdego roku w krajach europejskich, kończy na wysypiskach.

Konsorcjum projektu postawiło sobie za cel opracować skuteczne rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami wielkogabarytowymi promujące profilaktykę i ponowne wykorzystywanie, ale także zastosowanie innowacji w zakresie logistyki i przetwarzania odpadów. Nowe, innowacyjne rozwiązania dotyczące recyklingu mechanicznego i chemicznego mają umożliwić odzysk odpadów wielkogabarytowych dla uzyskania produktów o wysokiej wartości dodanej, takich jak kleje, rozpuszczalniki lub dodatki, pianki, kompozyty wzmacniane włóknem i filcem, czy wzmacniane tworzywa sztuczne, takie jak kompozyty drewna i plastiku. Szczegółowym celem projektu było osiągnięcie odzysku odpadów wielkogabarytowych na poziomie 82% w całej Europie, co dałoby zysk netto w wysokości 225,6 euro za tonę tych odpadów, czyli 2,127 mld euro rocznie.

 Poziom recyklingu odpadów wielkogabarytowych w Unii Europejskiej różni się bardzo w zależności od kraju, ponieważ nie ma prawodawstwa określającego te zagadnienia. Systemy logistyczne również różnią się w zależności od regionu, nie określono też żadnych metod odzyskiwania do globalnego stosowania. Przed rozpoczęciem realizacji projektu, stopa odzysku wahała się poszczególnych krajach jego uczestników od 70% w Belgii do 5% w Turcji, podczas gdy w Hiszpanii wynosiła 25-30%. Pianki poliuretanowe lub lateksowe, inne mieszanki tworzyw sztucznych, różne tkaniny, a nawet drewno to najczęstsze materiały, z których składają się miejskie odpady wielkogabarytowe.

W wyniku realizacji projektu, opracowano wszechstronny, eko-innowacyjny system zarządzania odpadami wielkogabarytowymi, mający na celu intensyfikację zapobiegania powstawaniu odpadów i ich ponownego wykorzystania, poprawę logistyki i rozwój nowych metod przetwarzania odpadów w celu uzyskania produktów recyklingu o wysokiej wartości dodanej, a następnie zademonstrowano jego skuteczność w różnych regionach o zróżnicowanych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych i geograficznych. Opracowana została m.in. technologia rozbioru zmieszanych odpadów wielkogabarytowych w celu uzyskania wartościowych surowców przeznaczonych do recyklingu, takich jak tekstylia, pianki, metale, plastik i drewno. Dokonano również demonstracji procesu przetwarzania uzyskanych materiałów odpadowych w nowe produkty. Dodatkowo przygotowano dwa przewodniki przeznaczone dla władz publicznych oraz przedsiębiorstw z branży gospodarki odpadami: pierwszy dotyczący Eko-designu, a drugi – systemu zarządzania odpadami wielkogabarytowymi opracowanego w ramach projektu.

W Warszawie, w następstwie wdrożenia nowego systemu selektywnego zbierania odpadów, opracowano nowe systemy zbierania odpadów wielkogabarytowych, w tym oddano do użytkowania dwa stacjonarne punkty zbiórki odpadów i pięć punktów mobilnych, jak również udostępniono usługi na zamówienie. W 2018 r. m.st. Warszawa rozpoczęło owocną współpracę w zakresie prac badawczo-rozwojowych z Wydziałem Wzornictwa w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w celu opracowania na skalę przemysłową projektów recyklingu i ponownego wykorzystania mebli. Zrealizowano również liczne działania edukacyjne i promocyjne dotyczące selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów komunalnych.

flag_yellow_low_0.jpg

 

 

Załączniki: