null

Umowa o Brexicie zatwierdzona przez Parlament Europejski

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Mężczyzna z kartą z połową flagi Wielkiej Brytani i Połową Unii Europejskiej

Umowa o Wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE została zatwierdzona przez Parlament Europejski 621 głosami do 49, przy 13 wstrzymujących się od głosu.

Podczas debaty z Przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem, chorwacką sekretarz stanu ds. europejskich Nikoliną Brnjac reprezentującą Radę oraz głównym negocjatorem UE Michelem Barnier Parlament podsumował dotychczasowy proces oraz przyszłe wyzwania.

Komentując historyczne znaczenie głosowania, większość mówców reprezentujących grupy polityczne podkreślała, że wystąpienie Wielkiej Brytanii nie oznacza końca stosunków z UE oraz, że więzi które wiążą narody Europy są silne i pozostaną na miejscu. Wspominali oni również lekcje płynące z Brexitu, który będzie miał wpływ na przyszlość UE oraz dziękowali brytyjskim posłom za ich wkład.

Więlu mówców ostrzegało, że negocjacje w sprawie przyszłych stosunków między UE a Wielką Brytanią będą trudne, zwłaszcza biorąc pod uwagę ramy czasowe określone w Umowie o Wystąpieniu.

Parlament będzie miał swój głos w sprawie przyszłych stosunków z Wielką Brytanią

Grupa koordynacyjna Parlamentu ds. Wielkiej Brytanii pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Davida McAllistera (PPE, DE), będzie współpracować z grupą zadaniową UE ds. stosunków z Wielką Brytanią i koordynować działania z Komisją Spraw Zagranicznych i Komisją Handlu Międzynarodowego oraz wszystkimi innymi właściwymi komisjami w PE. Parlament będzie uważnie śledził pracę głównego negocjatora UE, Michela Barnier i nadal będzie wywierać wpływ na negocjacje za pomocą rezolucji. Zatwierdzenie ostateczne porozumienia również będzie wymagało głosowania w Parlamencie Europejskim.

Po historycznym głosowaniu, Przewodniczący David Sassoli powiedział: "Głęboko zasmuca mnie, że doszliśmy do tego momentu, nie tak łatwo jest rozwiązać 50 lat integracji. Będziemy ciężko pacować nad nowymi relacjami, zawsze mając na uwadze interesy i prawa obywateli. Nic nie będzie proste, trudne sytuacje będą próbą naszych relacji. Jestem jednak pewien, że je przezwyciężymy i znajdziemy punkt wspólny."

Danuta Hübner (EPP, PL) koordynatorka Grupy EPP w Komisji Spraw Konstytucyjnych powiedziała: „Żałuję, że nasi brytyjscy przyjaciele opuszczają UE. Jednocześnie jesteśmy gotowi do otwarcia nowego rozdziału w relacjach z Wielką Brytanią. Naszym priorytetem będzie wynegocjowanie umowy, która sprawi jak najmniej problemów naszym obywatelom i przedsiębiorcom. Chcielibyśmy, aby w przyszłości nasze rynki były nadal ściśle związane, ale to będzie również zależało od priorytetów Wielkiej Brytanii”.

Kolejne kroki

Aby Umowa o Wystąpieniu weszła w życie, zostanie teraz poddana pod ostateczne głosowanie w Radzie większością kwalifikowaną.

Okres przejściowy rozpoczynający się 1 lutego ma wygasnąć z końcem grudnia 2020 roku. Każde porozumienie w sprawie przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem powinno zostać w pełni zawarte przed tą datą, jeżeli ma ono wejść w życie 1 stycznia 2021 roku.

Okres przejściowy może zostać jednokrotnie przedłużony o rok lub dwa lata, ale decyzja w tej sprawie musi zostać podjęta wspólnie przez UE i Wielką Brytanię przed 1 lipca.

Parlament Europejski będzie musiał zatwierdzić każdą umowę w przyszłych sprawie stosunków UE-Wielka Brytania. Jeżeli takie porozumienie odnosi się do kompetencji, które UE dzieli z państwami członkowskimi, wówczas parlamenty krajowe również będą musiały je ratyfikować.

Informacje dodatkowe

Głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu o 18.00 odbywa się po zakończeniu procesu ratyfikacji w Wielkiej Brytanii i pozytywnej rekomendacji przyjętej przez Komisję ds. Konstytucyjnych. Część druga Umowy o Wystąpieniu chroni obywateli UE w Wielkiej Brytanii oraz obywateli Wielkiej Brytanii i ich rodziny w innych krajach UE. Zgodnie z jej postanowieniami utrzymane zostaną wszystkie prawa do zabezpieczeń społecznych na mocy prawa UE, a prawa obywateli będą gwarantowane przez cały okres ich życia. Wszystkie odpowiednie procedury administracyjne muszą być przejrzyste, sprawne i uproszczone. Wdrażanie i stosowanie tych warunków będzie nadzorowane przez niezależny organ.

Źródło: Parlament Europejski