null

Umowa na budowę ścieżek rowerowych podpisana

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa osób jadąca na rowerach po ścieżce rowerowej

10 sierpnia 2021 roku została podpisana Umowa na realizację projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III.

Beneficjentami projektu są następujące jednostki: Gmina Michałowice pełniąca rolę Lidera, Gmina Brwinów, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Nadarzyn, Gmina Miasto Pruszków oraz Miasto Żyrardów.

W ramach projektu planowana jest rozbudowa tras rowerowych oraz ciągów pieszych. Powstanie w sumie 11,31 km nowych tras, w tym 8,4 km ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, m.in.: oświetleniem, chodnikami, kładkami pieszo-rowerowymi, punktami samoobsługi serwisowej, separatorami, podpórkami oraz stojakami rowerowymi.

Powstanie 14 połączeń z istniejącymi już ścieżkami rowerowymi na terenie gmin partnerskich oraz 2 połączenia graniczne usprawniając i ułatwiając przemieszczanie się rowerem. Sieć tras rowerowych połączy 13 przystanków autobusowych oraz 1 zintegrowany węzeł przesiadkowy w Gminie Brwinów, w miejscowości Otrębusy.

Realizacja projektu będzie promować i zachęcać do wyboru roweru jako środka komunikacji. Zmniejszenie ruchu samochodowego spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa oraz usprawni komunikację nie tylko na obszarze poszczególnych gmin, ale i całego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Rozbudowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych to także większa wygoda i komfort z ich korzystania dla mieszkańców.

Całkowita wartość projektu to 24 235 884,29 zł, zaś dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 19 388 013,83 zł.

Umowa nr RPMA.04.03.02-14-i344/20 została podpisana w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.