null

UE i porozumienie paryskie: w stronę neutralności klimatycznej

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

W przyszłym tygodniu na sesji plenarnej Parlament Europejski zagłosuje nad rezolucją wzywającą UE do ustanowienia neutralności klimatycznej do 2050 r. jako długoterminowego celu klimatycznego w ramach porozumienia paryskiego. Głosowanie odbędzie się przed COP25 - grudniowym szczytem klimatycznym ONZ w Madrycie.

Porozumienie paryskie,podpisane przez 194 kraje i Unię Europejską, ma na celu ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do znacznie poniżej 2°C i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia go do 1,5°C w celu uniknięcia katastrofalnych skutków zmian klimatycznych. Wszystkie kraje UE podpisały porozumienie indywidualnie, ale koordynują swoje stanowiska wspólnie i ustalają wspólne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych na szczeblu unijnym.

Krajowe cele redukcji emisji

Aby osiągnąć cel ustanowiony w porozumieniu paryskim, kraje muszą ustalać własne cele w zakresie klimatu co pięć lat, przy czym powinny one być coraz bardziej ambitne. Cele te, nazywane również wkładem ustalonym na szczeblu krajowym, funckjonują również pod nazwą NDC. Do końca 2020 r. od wszystkich sygnatariuszy oczekiwana jest ich aktualizacja oraz nowe cele.

 

92% Europejczyków zgadza się co do tego, że emisje gazów cieplarnianych należy ograniczyć do minimum, kompensując jednocześnie pozostałą część emisji, tak aby do roku 2050 gospodarka UE stała się neutralna dla klimatu.

 

Cele klimatyczne UE

UE była pierwszą dużą gospodarką, która przedstawiła swój cel redukcji emisji w ramach porozumienia paryskiego. Obecnym celem UE jest zmniejszenie emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r., w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Istnieje jednak coraz większa presja na ustanowienie ambitniejszych celów.

Według raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) na temat globalnego ocieplenia z 2018 r., globalne emisje netto powinny osiągnąć poziom zerowy do 2050 r. jeśli cel 1,5°C ma zostać osiągnięty. Protesty młodzieży i szkolne strajki dla klimatu na całym świecie zapoczątkowane przez szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg oraz specjalne badanie Eurobarometru z 2019 r. pokazują, że Europejczycy są gotowi na zaostrzenie celów klimatycznych.

Podczas swojego grudniowego szczytu przywódcy UE omówią zmianę klimatu i długoterminowe cele UE w zakresie klimatu. Przewiduje się, że UE przedstawi ONZ swoją zaktualizowaną strategię klimatyczną na początku 2020 roku.

Ważne akronimy 

  • UNFCCC: Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która weszła w życie w 1994 r. i w której ramach uzgodniono porozumienie paryskie i protokół z Kioto 
  • COP: odbywająca się co roku Konferencja Stron UNFCCC, podczas której sygnatariusze dyskutują o tym, jak osiągnąć cele Konwencji 
  • NDC: wkład ustalony na szczeblu krajowym, czyli indywidualne cele łagodzenia zmiany klimatu, które strony porozumienia paryskiego zobowiązały się ustalać co pięć lat

Źródło: Parlament Europejski