null

Udział obywateli najważniejszym elementem Konferencji o przyszłości Europy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Spotkania obywateli i młodzieży powinny nadać ton reformom UE, zgodnie z przyjętą w środę rezolucją.

Po debacie z Dubravką Šuicą, wiceprzewodniczącą Komisji ds. demokracji i demografii, i Nikoliną Brnjac, reprezentującą chorwacką prezydencję Rady, Parlament przyjął rezolucję przedstawiającą jego wizję nadchodzącej konferencji przyszłości Europy, 494 głosami do 147 przy 49 wstrzymujących się od głosu.

Obywatele w centrum debaty

Posłowie chcą, aby obywatele znaleźli się w centrum szerokich dyskusji na temat tego, jak stawić czoła wewnętrznym i zewnętrznym wyzwaniom, których nie przewidziano w pełni za czasów podpisania traktatu lizbońskiego. Osoby ze wszystkich środowisk, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i zainteresowane strony na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym powinny być zaangażowane w ustalanie priorytetów UE zgodnie ze znaczącymi dla nich kwestiami w ramach oddolnego, przejrzystego, integracyjnego, partycypacyjnego i zrównoważonego podejścia.

Parlament proponuje stworzenie kilku tematycznych agor obywatelskich (tematyczne fora dla przedstawicieli obywateli wybranych losowo zgodnie z kryteriami proporcjonalności i reprezentatywności) oraz, co najmniej, dwóch agor reprezentujących ludzi młodych, z których każda liczyłaby od 200 do 300 uczestników (co najmniej 3 osoby z każdego państwa członkowskiego). Przedstawiciele obywateli przedyskutowali swoje wnioski z posłami, przedstawicielami parlamentów narodowych, przedstawicielami Rady, wiceprzewodniczącymi Komisji Europejskiej oraz reprezentantami innych instytucji europejskich i partnerami społecznymi.

Zaangażowanie instytucji

Oprócz wsparcia i patronatu na wysokim szczeblu ze strony przewodniczących trzech głównych instytucji UE, Parlament wzywa Radę i Komisję do zobowiązania się do możliwości zmiany traktatu. W przyjętym tekście podkreślono również, że należy rozważyć wprowadzenie stałego mechanizmu angażowania obywateli.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli oświadczył na początku debaty, że "po wyborach europejskich powinniśmy dokonać przeglądu wszystkich mechanizmów demokratycznego sposobu rządzenia . Należy tego dokonać we współpracy z instytucjami krajowymi i z udziałem obywateli Europy. Wprowadzamy nową erę reform".

Debatę można zobaczyc tutaj

Oświadczenia otwierające: Nikolina Brnjac w imieniu prezydencji chorwackiej oraz Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca KE ds. demokracji i demografii

Oświadczenie przewodniczącego PE Davida Sassoliego, po którym nastąpiła debata posłów do PE (część pierwsza)

Debata poselska (część druga)

Debata poselska do PE (część trzecia)

Oświadczenia zamykające: zożone przez Dubravkęa Šuica i Nikolina Brnjac

Kolejne kroki

Parlament jest pierwszą z trzech głównych instytucji UE, która przyjęła stanowisko w sprawie organizacji i zakresu nadchodzącej konferencji. Negocjacje z Komisją i Radą Europejską powinny zostać zakończone w terminie umożliwiającym rozpoczęcie konferencji w Dniu Europy 2020 (9 maja) i trwanie jej do lata 2022 roku.

Kontekst

Stanowisko Parlamentu odzwierciedla najnowsze wyniki badań. W badaniu Parlameter 2019 na temat "słuchajmy wyborców nie tylko przed wyborami", obywatele europejscy nadal popierają wzrost roli Parlamentu Europejskiego, natomiast dane z przeprowadzonego przez Komisję Europejską standardowego badania Eurobarometru (listopad 2019 r., tabela 102) pokazują, że 83% respondentów pragnie, aby "głos obywateli UE był w większym stopniu uwzględniany przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości Europy".

Źródło: PE